OCEAN LIFE ไทยสมุทร หารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อยอดการศึกษา-สนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

OCEAN LIFE ไทยสมุทร หารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อยอดการศึกษา-สนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง


บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) และคุณบังอร สาธิตคณิตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณาจารย์ เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในหลากหลายมิติ ทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการร่วมกัน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็น ตลอดจนการรับน้อง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ก้าวสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมสนับสนุนการใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วย LOVE MINDSET พลังความรักทั้ง 3 ด้านที่จะช่วยให้คนไทยฝ่าวิกฤตต่าง ๆ ทั้ง LOVE YOUR HEALTH รักสุขภาพ LOVE YOUR WEALTH รักการออม และวางแผนการเงิน และ LOVE THE WORLD รักษ์โลก เพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนทั้งในวันนี้ และในอนาคต ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น