พม. หนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปูพื้นฐานทักษะ Digital สู่อนาคต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พม. หนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปูพื้นฐานทักษะ Digital สู่อนาคต


เมื่อวันที่  20 ก.ค. 66 เวลา 14.15 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคตผ่านแพลตฟอร์ม "Coding Arena" และ "เกมส่งเสริมการออมเงิน Make a Move" สำหรับบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (M-society League) โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ และนายโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จํากัด กล่าวถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ Coding Arena เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนโครงการฯ สู่การเป็น National Platform ในการสนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งในด้าน Coding และ Programming กับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้ร่วมกันจัดทำโครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคตผ่านแพลตฟอร์ม “Coding Arena” และ “เกมส่งเสริมการออมเงิน Make a Move” สำหรับบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (M-society League) เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของกระทรวง พม. ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 2 เกมหลัก โดยมีบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย 1) แพลตฟอร์ม “Coding Arena” ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยมีผู้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 คน และรางวัลชมเชย จำนวน 6 คน และ 2) “เกมส่งเสริมการออมเงิน Make a Move” ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยมีผู้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 คน และรางวัลชมเชย จำนวน 6 คน ซึ่งทั้งหมดจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรที่ลงนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะต่อไป กระทรวง พม. จะมีการขยายผลไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งกรมต่างๆ สังกัดกระทรวง พม. ที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ จะจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผ่านแพลตฟอร์มในการสร้างความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น