"อารยา" จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ 7 โครงการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

"อารยา" จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ 7 โครงการอารยา อรุณานนท์ชัย  จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ 7 โครงการ อาทิ กองทุนดอกแก้วกัลยา, ฝ่ายจำหน่ายดอกแก้วกัลยา, ฝ่ายจัดประกวดคลิปวีดีโอ " ร้อง เล่น เต้นเพลงพี่หัวดี" , ฝ่ายหารายได้งานวันคนพิการ, ฝ่ายจัดหาของที่ระลึกงานวันแม่แห่งชาติ,ฝ่ายจัดฝึกอบรมและจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา, ฝ่ายโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพฯลฯ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ โดยมี รตท.ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์, พล.ต.หญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ, ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี นพ.แท้จริง ศิริพานิช ตุ้มทอง มุสิกรัตน์, มนวิภา ประชัญคดี และกรรมการท่านอื่นๆ มาร่วมงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น