รวมพลังจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รวมพลังจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยวันนี้ (27 ก.ค.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยประดับดอกกล้วยไม้ ณ บริเวณริมถนนทองหล่อ จากนั้นเยี่ยมชมบูธกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รวมพลัง สร้างความดี เพื่อแผ่นดิน” ซึ่งกิจกรรมภายในงาน อาทิ บริการตัดแว่นสายตาฟรี บริการตัดผมฟรี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวฟรี โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตวัฒนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ รองประธานสภาคนเมืองเขตวัฒนา หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เขตวัฒนา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และขอน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมใจกันทำความดี เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
—————

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น