การอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูโรงเรียนในสังกัด 39 คน ซึ่งต้องผ่านการอบรมขั้นพื้นฐาน (น้ำและอากาศ) และนางยินดี บุญทอง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบการอบรม ร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย บูรณาการกับการนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และเพื่อให้โรงเรียนทราบแนวทางการรับการประเมิน รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad