พม. ยกย่องเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่นทั่วประเทศ อุทิศตน อาสางานพัฒนาสังคม ประจำปี 65-66 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พม. ยกย่องเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่นทั่วประเทศ อุทิศตน อาสางานพัฒนาสังคม ประจำปี 65-66


เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 66  เวลา 10.15 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี 2565 – 2566 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น อพม. ดีเด่น และ อพม. ดีเด่นพิเศษ จำนวน 391 คน โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และนางสาววรชนาธิป จันหนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของกระทรวง พม. และปัจจุบันมี อพม. ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 334,541 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)


สำหรับ อพม. นับว่ามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการสังคม การชี้เป้าเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม การให้ความช่วยเหลือ และการประสานส่งต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเข้าถึงบริการ สิทธิ และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี 2565 – 2566 โดยมี อพม. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) ให้เป็น อพม. ดีเด่น และ อพม. ดีเด่นพิเศษ ประจำปี รวมจำนวนทั้งสิ้น 391 คน ประกอบด้วย 1) อพม. ดีเด่นพิเศษ จำนวน 95 คน แบ่งเป็น 1.1) อพม. ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 44 คน และ 1.2) อพม. ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2566 จำนวน 51 คน. 2) อพม. ดีเด่น จำนวน 296 คน แบ่งเป็น 2.1) อพม. ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 134 คน และ 2.2) อพม. ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 162 คน
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ รู้สึกดีใจที่ได้เห็นทุกท่านได้มาทำงานเพื่อมนุษยชาติ เพราะมีความต้องการเห็นเพื่อนบ้าน ชุมชน มีความเป็นอยู่ดี โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด - 19 ที่ทุกท่านได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยว่ามีอาหาร มียา หรือเจ้าหน้าที่มาดูแลหรือไม่ รวมทั้งการฉีดวัคซีน ซึ่ง วันนี้ อพม. มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายที่ทำให้สังคมมีความสุข ซึ่งในอนาคต กระทรวง พม. จะมี อพม. เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และที่สำคัญ เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะทำงานในรูปแบบเดิมๆ ไม่ได้ จำเป็นต้องยกระดับ อพม. ให้มีความรู้ ความสามารถ และโกอินเตอร์สู่สากลได้ ทั้งนี้ เชื่อว่าในระยะเวลาอันใกล้ องค์กรของ อพม. จะต้องเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในความเชี่ยวชาญจากสภาวิชาชีพ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น