เปิด “เทศกาลเด็กและเยาวชน BKK เรนเจอร์” รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง เพราะเมืองนี้เป็นของเรา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เปิด “เทศกาลเด็กและเยาวชน BKK เรนเจอร์” รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง เพราะเมืองนี้เป็นของเรา


เมื่อวันที่ 29 ก.ค.66 เวลา 17.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เทศกาลเด็กและเยาวชน BKK เรนเจอร์” โดยมี ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครและผู้บริหารศูนย์ฯ สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมพิธี ณ มิวเซียมสยาม เขตพระนคร


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนาและบริหารเมือง โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่แสดงความสามารถ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง อีกทั้งมีโอกาสทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน และหน่วยงานของราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนในอนาคต กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับเทศกาลเด็กและเยาวชน BKK เรนเจอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 เทศกาลทั่วกรุงเทพฯ และนโยบายสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบการจัดงาน นำผลงานมาแสดงออกในรูปแบบของบูธกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงบนเวทีโดยเด็กและเยาวชน และยังมีการออกบูธของภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกันตลอดทั้ง 2 วัน และขอเป็นกำลังใจและชื่นชมเด็กและเยาวชนทุกคนที่มองเห็นคุณค่าความสามารถและศักยภาพในตนเอง ซึ่งนำมาสู่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันนำมาซึ่งประโยชน์กับกรุงเทพมหานครต่อไป


” งานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นงานที่อบอุ่น เต็มไปด้วยภาคีเครือข่ายมากมาย กทม.มีหลายหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเด็กและเยาวชนแต่ทำงานแยกกัน ดังนั้นหัวใจของงานนี้คือการรวมทุกหน่วยงานให้มาบูรณาการอยู่ในงานเดียวกัน ซึ่งเรื่องเด็กและเยาวชนมีหลายมิติ และหลายความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของปัญหาต่าง ๆ กิจกรรมนี้จึงเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ไปพร้อมกัน และลุกขึ้นมานำปัญหาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ให้เมืองนี้ดีขึ้นด้วยตัวเด็กและเยาวชนเอง เพราะเมืองนี้เป็นของเรา” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวถึงงานดังกล่าว


กรุงเทพมหานคร โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เทศกาลเด็กและเยาวชน BKK เรนเจอร์” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับนโยบาย 12 เทศกาลทั่วกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กิจกรรมในงานประกอบด้วย เวทีเสวนาของสภาเด็กและเยาวชน บูธกิจกรรมและผลงานของสภาเด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่าย การแสดงดนตรีและความสามารถพิเศษโดยเด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่ายและศิลปินรับเชิญ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/BKKRanger


สำหรับกิจกรรมในวันที่ 29 ก.ค.66 ประกอบด้วย การแสดง ‘เชิดสิงโตเด็ก’ จากกลุ่มสื่อศิลปะการแสดง สิงโตเด็ก ชุมชนวัดอัมพวา การโชว์ผลงานศิลปะ ‘one pic one story’ by สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : Children and Youth Council of Bangkok การแสดงโชว์กีต้าร์ร็อค ‘PettyRock Fire Angel’ Cover Dance ‘Double S Mini’ จากศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม Double’s mini Fanpage ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองกุ่ม talk show ‘i like i wish i wonder’ by สภาเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรี ‘Rainyroom’ Highlight Artist ‘D Gerrard’

วันที่ 30 ก.ค.66 พบกับการแสดงดนตรี ‘วงสองพี่น้อง’ สภาเมืองคนรุ่นใหม่ TALK ‘รู้จักสภาเมืองคนรุ่นใหม่’ การแสดงดนตรี ‘โมเช่ แอนด์เดอะเฟรนด์’ ละครใบ้ ‘Let’s get happy’ โดย หลุยส์ Urban Street Bangkok สภาเมืองคนรุ่นใหม่ TALK ‘พลังคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาเมือง’ Highlight Artist ‘BlackBeans’

BKKเรนเจอร์ #รวมพลังเด็กเปลี่ยนเมือง
#สังคมดี #เศรษฐกิจดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น