พม. จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 66 ให้เด็กทั่วประเทศ กว่า 2.29 ล้านคน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พม. จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 66 ให้เด็กทั่วประเทศ กว่า 2.29 ล้านคน


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดสวัสดิการ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครอง และให้เด็กเติบโตมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการ "โอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ให้กับเด็ก จำนวน 2,297,049 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,472,879,400 บาท

นางอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้
1. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th
2. แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”
3. แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ดาวน์โหลด ได้ที่ https://czp.dga.or.th

สำหรับ ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

- กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
- เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน

**เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น