มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ รับมอบเงิน 1 ล้านบาท - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ รับมอบเงิน 1 ล้านบาท


คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ รับมอบเงิน 1 ล้านบาท จาก ธนพร สิริคีตกร เพื่อจัดตั้งกองทุนถาวร บริษัท จำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำกัด ไว้ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ นำเฉพาะดอกผล ให้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยมี ทิพวิภา สุวรรณรัฐ ดร. พรชัย มงคลวนิช กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล ศรัณย์ เตียวรุ่งเรืองกิจ กัญจน์ กาญจนา และธัชพล ธนิกโชคกอบกุล ร่วมด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บ้านพักถนนพระราม 6


การดำเนินงานของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ตลอด 40 ปี ที่ผ่านมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้รับความร่วมมือและแรงศรัทธาของประชาชน ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ รวมทั้งจากคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่ “ร่วมจิตต์รวมใจ” ในการพัฒนาเยาวชนโดยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 3,000 ทุน เป็นเงิน ปีละประมาณ 11 ล้านบาท ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น เกือบ 32,000 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้น กว่า 262 ล้านบาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการทุนการศึกษาประจำจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด (ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด) ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร ได้ไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชน ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาส และขาดแคลนอันจะเป็นผลให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด


เนื่องจากยังมีเยาวชนยากไร้ด้อยโอกาสที่รอรับโอกาสทางการศึกษาเพื่อชุบชีวิตใหม่ จำนวนมาก มูลนิธิฯ จึงขอเชิญท่านสมทบทุนการศึกษา โดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 404-2-04226-6 สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี) หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และส่งหลักฐานเพื่อรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ไลน์ไอดี 080-404-2439
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad