รองปลัด พม. แถลงชวน เดิน – วิ่ง “Socwork Run @Rangsit” เพื่อสุขภาพและสังคมของคนยุคใหม่ 1 เม.ย. นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

รองปลัด พม. แถลงชวน เดิน – วิ่ง “Socwork Run @Rangsit” เพื่อสุขภาพและสังคมของคนยุคใหม่ 1 เม.ย. นี้


เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม Socwork Run @Rangsit ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี


โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรม Socwork Run @Rangsit เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างเครือข่ายที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมในอนาคต ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.


นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า กิจกรรม Socwork Run @Rangsit เป็นกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพและสังคมของคนยุคใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ตามเส้นทางบนถนนเลียบคลอง รังสิต - นครนายก จังหวัดปทุมธานี เริ่มตั้งแต่ระยะทาง 3 กิโลเมตร จนถึง 10 กิโลเมตร ซึ่งริเริ่มโดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสังคมสงเครา ะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม Socwork Run @Rangsit นับเป็นกิจกรรมเดิน - วิ่ง ที่ช่วยให้เราได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งช่วยสร้างเครือข่ายสังคมของคนยุคใหม่ ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ กิจกรรมเดิน – วิ่ง ครั้งนี้ ยังสะท้อนหัวใจสำคัญของงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพที่ดีหรือชีวิตที่มั่นคง การมีส่วนร่วมหรือการสานพลัง ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยง ดังนั้น “สุขภาพ” เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างพื้นฐานของชีวิตให้มีความมั่นคงเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมเข้มแข็งและมีคุณภาพต่อไปทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม "Socwork Run @Rangsit" กิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพและสังคมของคนยุคใหม่ ระยะทาง 3 - 10 กม. บนถนนเลียบคลองรังสิต - นครนายก จ.ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook: Socwork run and Reunion at Rangsitไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad