พม. จับมือเครือข่าย ช่วยกลุ่มเปราะบางรับบริการทันตกรรมฟรี ในโครงการ Smiles for Everyone Thailand (SFET) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือเครือข่าย ช่วยกลุ่มเปราะบางรับบริการทันตกรรมฟรี ในโครงการ Smiles for Everyone Thailand (SFET)


เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานทันตกรรมจิตอาสาเพื่อกลุ่มเปราะบาง โครงการ Smiles for Everyone Thailand (SFET) จัดขึ้นโดยมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย ร่วมกับอาสาสมัครทันตแพทย์ คริสตจักรวัฒนา และสมาคม YWCA กรุงเทพฯ เพื่อให้บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์ รวมทั้งบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 และตรวจอัลตราซาวด์มะเร็ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่ เด็กเล็กในสถานรองรับของกระทรวง พม. คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ดอยโอกาส คนไร้สิทธิ์ และกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น ทั้งนี้ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระ ทรวง พม. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย และนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ เข้าร่วมงาน ณ คริสตจักรวัฒนา (ซอยสุขุมวิท 19) กรุงเทพฯ
นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้มาร่วมโครงการฯ กับภาคประชาชน ในการดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบาง และเน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กตั้งแต่ก่อนอนุบาล ทั้งด้านมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เป็นคนเข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศ

สำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการในวันนี้ มาจากชุมชนที่อยู่รอบๆ คริสตจักรวัฒนา รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มคนที่ไม่มีสัญชาติ ไม่สามารถเข้าถึงระบบ ซึ่งได้เปิดกว้างสำหรับทุกคนเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ โดยมีทันตแพทย์ จิตอาสาที่เสียสละเวลาคอยให้บริการ จึงอยากให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญว่า รากฐานของชีวิตคือสุขภาพ ตามมาด้วยการศึกษา และระบบนิเวศน์ที่จำเป็น
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมวันนี้ เป็นการให้โอกาสกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาล นอกจากการให้บริการทันตกรรมแล้ว ยังมีรถพระราชทานที่สามารถตรวจมะเร็งได้ โดยไม่ต้องเสียเวลารอนาน และใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งได้เปิดกว้างสำหรับทุกคนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องขอบคุณมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย คริสตจักรวัฒนา และอาสาสมัครทันตแพทย์ ซึ่งเป็นจิตอาสาทั้งหมด และสิ่งที่ดีใจ คือ คุณหมอรุ่นใหม่เป็นผู้ให้ ไม่ประสงค์จะออกนาม แต่ทุกคนลงทุนทำเพื่อเด็ก เพื่ออนาคตของประเทศ เมื่อสังคมมีคนเกิดมาแล้วประสงค์ที่จะเป็นผู้ให้ สังคมย่อมจะมีความสุขมาก
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad