ชงต้นแบบคัดแยกขยะเขตพระนคร เช็กค่าฝุ่น PM2.5 งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงถนนสามเสน ติดตามจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าย่านบางลำพู - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

ชงต้นแบบคัดแยกขยะเขตพระนคร เช็กค่าฝุ่น PM2.5 งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงถนนสามเสน ติดตามจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าย่านบางลำพู


เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระนคร ประกอบด้วย

ตรวจเยี่ยมอาคารต้นแบบคัดแยกขยะ สำนักงานเขตพระนคร มีข้าราชการและบุคลากร 1,073 คน วิธีการคัดแยกขยะ ดังนี้ 1.ขยะรีไซเคิล มีการคัดแยกในแต่ละหน่วยงาน 2.ขยะอินทรีย์ ตั้งถังเล็กพร้อมฝาปิดในห้องน้ำ เพื่อคัดแยกเศษอาหาร มีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ละชั้น เพื่อนำไปเทรวบรวมที่จุดพักขยะด้านล่างอาคาร 3.ขยะอันตราย ตั้งถังรองรับขยะอันตรายด้านล่างอาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมที่จุดจัดเก็บสวนพระปกเกล้า เพื่อนำส่งไปทำลายอย่างถูกวิธี 4.ขยะทั่วไป เจ้าหน้าที่ดูแลดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมไว้ด้านล่างในถังรองรับที่ได้ตั้งไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวัน สำหรับปริมาณขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 15 กก./วัน ปริมาณขยะทั่วไปหลังคัดแยก 3.95 กก./วัน ขยะรีไซเคิลก่อนคัดแยก 5 กก./วัน ขยะรีไซเคิลหลังคัดแยก 1.20 กก./วัน ขยะอินทรีย์ก่อนคัดแยก 0.3 กก./วัน ขยะอินทรีย์หลังคัดแยก 0.25 กก./วัน ขยะอันตรายก่อนคัดแยก 0.17 กก./วัน ขยะอันตรายหลังคัดแยก 0.17 กก./วัน

พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินภาษีปี 2566 ตรวจสอบศักยภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานและประสิทธิภาพระบบเครือข่ายทั้งแบบใช้สายสัญญาณ (LAN) และแบบไร้สายสัญญาณ (WIFI) รวมถึงสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีรายได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและให้คำแนะนำในการจัดเก็บภาษีรายได้ ตลอดจนติดตามการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีรายได้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในพื้นที่เขตฯ มีที่ดิน 9,850 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 17,791 แห่ง ห้องชุด 1,318 ห้อง สรุปผลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น 28,959 รายการ สำรวจครบทั้งหมดแล้ว


ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ บริเวณถนนสามเสน ซอย 3 แยกบางขุนพรหมถึงแยกบางลำพู ทั้งนี้ เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่น PM2.5 ดังนี้ 1.การติดตั้งรั้วรอบพื้นที่การก่อสร้าง 2.การติดตั้งละอองน้ำฝอยโดยรอบพื้นที่การก่อสร้างเพื่อดักจับฝุ่นละออง 3.การฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง 4.การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างในระหว่างรอการใช้งาน หรือรอขนย้ายออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 กำชับสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมค่าฝุ่น PM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด โรงแรมนูโวซิตี้ ถนนสามเสน ซอย 2 มีห้องพัก 110 ห้อง ห้องจัดเลี้ยง 3 ห้อง เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 วิธีการคัดแยกขยะ ดังนี้ 1.ขยะอินทรีย์ คัดแยกจากส่วนประกอบอาหาร (ห้องครัว) มีการคัดแยกเศษอาหารก่อนปรุง และหลังจากลูกค้ารับประทานเสร็จ ส่วนหนึ่งทำปุ๋ยหมัก และอีกส่วนหนึ่งมีผู้รับซื้อนำไปเลี้ยงสุกร 2.ขยะรีไซเคิล เก็บรวบรวมที่ห้องจัดเก็บ มีพนักงานดูแลรวบรวมและนำมาขายให้ผู้รับซื้อ นำเงินจากการขายเข้ากองกลาง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน เช่น ซื้อของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงาน 3.ขยะทั่วไป รวบรวมนำส่งให้แก่พนักงานเก็บมูลฝอย ซึ่งเข้าจัดเก็บทุกวัน 4.ขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตรายไว้ที่ห้องจัดเก็บ เพื่อนำส่งให้เขตฯ มารับไปกำจัดอย่างถูกวิธี สำหรับปริมาณขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 374 กก./วัน ปริมาณขยะทั่วไปหลังคัดแยก 350 กก./วัน ขยะรีไซเคิลก่อนคัดแยก 3 กก./วัน ขยะอินทรีย์ก่อนคัดแยก 10 กก./วัน ขยะอันตรายก่อนคัดแยก 0.2กก./วัน

ติดตามการจัดระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ทำการค้าย่านบางลำพู เขตฯ มีพื้นที่ทำการค้าจุดผ่อนผัน จำนวน 8 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 991 ราย ดังนี้ 1.ถนนข้าวสาร ตั้งแต่ถนนจักรพงษ์ถึงถนนตะนาว เวลาทำการค้า 09.00-24.00 น. ผู้ค้า 197 ราย 2.ถนนพาหุรัด-ตรีเพชร ตั้งแต่ถนนตรีเพชรถึงถนนจักรเพชร เวลาทำการค้า 10.00-18.00 น. ผู้ค้า 222 ราย 3.ถนนพาหุรัด-ฝั่งห้างไชน่าเวิลด์ ตั้งแต่ถนนพาหุรัดถึงถนนบูรพาภิรมย์ เวลาทำการค้า 10.00-18.00 น. ผู้ค้า 48 ราย 4.ถนนตานี ตั้งแต่ถนนตานีตัดถนนจักรพงษ์ถึงถนนสิบสามห้าง เวลาทำการค้า 10.00-18.00 น. ผู้ค้า 228 ราย 5.ถนนไกรสีห์ (เช้า) ตั้งแต่ถนนไกรสีห์ถึงถนนสิบสามห้าง เวลาทำการค้า 05.00-09.00 น. ผู้ค้า 53 ราย ถนนไกรสีห์ (กลางวัน) ตั้งแต่ถนนไกรสีห์ถึงถนนสิบสามห้าง เวลาทำการค้า 10.00-18.00 น. ผู้ค้า 171 ราย 6.ถนนแพร่งนรา ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ถึงถนนตะนาว เวลาทำการค้า 08.00-17.00 น. ผู้ค้า 17 ราย 7.ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกเทเวศร์ถึงถนนสามเสน ซอย 2 เวลาทำการค้า 17.00-24.00 น. ผู้ค้า 13 ราย 8.ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่ถนนพระพิทักษ์ถึงถนนเจริญกรุง เวลาทำการค้า 10.00-18.00 น. ผู้ค้า 43 ราย ส่วนพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน จำนวน 50 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 1,740 ราย นอกจากนี้ เขตฯ ได้สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ Hawker Center ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเน้นจุดที่มีความต้องการของผู้บริโภค อยู่ใกล้กับพื้นที่ทำการค้าเดิม มีจุดล้างทำความสะอาดภาชนะ จุดคัดแยกขยะและกำจัดขยะรวม ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้พูดคุยสร้างความเข้าใจกับผู้ค้าในการจัดระเบียบพื้นที่ พร้อมทั้งมอบหมายให้เขตฯ กวดขันผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางสิ่งของรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทางเท้า ขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกทำการค้าในแต่ละวัน รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ เพื่อจัดทำ Hawker Center อาจจะเป็นพื้นที่ว่างหรือตลาดนัดของเอกชน โดยคำนึงถึงช่วงเวลาทำการค้าและความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ พิจารณายุบรวมจุดที่มีผู้ค้าจำนวนน้อยราย โดยให้มาทำการค้าในจุดเดียวกัน ตลอดจนย้ายผู้ค้าที่อยู่ติดถนนใหญ่หรือปากซอยเข้าไปอยู่ด้านใน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

ในการนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพระนคร สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #บริหารจัดการดี #เศรษฐกิจดี

—– (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad