ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา Mrs. Marisa Lago เพิ่มโอกาสด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา Mrs. Marisa Lago เพิ่มโอกาสด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน


เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนางมาริสา ลาโก (Mrs. Marisa Lago) ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Under Secretary for International Trade) ฯพณฯ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค(H.E Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนด้านการค้า การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครด้านการดูแลสุขภาพ การคมนาคม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการศึกษา เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือแนวทางหรือความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนกรุงเทพมหานครได้
ในส่วนของประเด็นการหารือวันนี้ อาทิ ความร่วมมือโครงการ 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ลงทุน รวมถึงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระหว่างนักลงทุนของกรุงเทพมหานคร และสหรัฐอเมริกา สำหรับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ได้มีการลงนามร่วมกัน 3 ครั้ง คือข้อตกลงความเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2505 ข้อตกลงยืนยันความสัมพันธ์ลักษณะเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2545 และความตกลงว่าด้วยการรับรองความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 โดยสาขาที่แลกเปลี่ยน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬา สาธารณสุขและเยาวชนคณะผู้บริหารกทม.ที่เข้าร่วมหารือ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ครั้งนี้ ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการต่างประเทศ กทม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น