เปิด Hawker Center พร้อมปรับภูมิทัศน์สวน 15 นาที และทางเดินเท้า ซ.วิภาวดีฯ 62 เพิ่มความสะดวกสบาย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปิด Hawker Center พร้อมปรับภูมิทัศน์สวน 15 นาที และทางเดินเท้า ซ.วิภาวดีฯ 62 เพิ่มความสะดวกสบาย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน


เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดทำ Hawker Center เขตหลักสี่ ณ บริเวณ ซ.วิภาวดีรังสิต 62 เขตหลักสี่ ภายใต้โครงการ ปรับภูมิทัศน์สวน 15 นาที พร้อมทางเดินเท้า และ Hawker Center ซ.วิภาวดีฯ 62 (Park lane vipha 62) โดยมีนางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้เปิดเป็น Hawker Center ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 66 อนุญาตให้ทำการค้าเวลา 10.00 – 15.00 น. ปัจจุบันมีผู้ค้า 6 ราย ประกอบด้วย ขายข้าวราดแกง 1 ราย ขายก๋วยเตี๋ยว 1 ราย ขายลูกชิ้นทอด 2 ราย ขายขนมจีบ 1 ราย และขายกาแฟ 1 ราย ซึ่งในอนาคตสามารถเพิ่มจำนวนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบในพื้นที่เขตหลักสี่ได้อีกประมาณ 10 ราย


ทั้งนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ได้จัดทำโครงการ ปรับภูมิทัศน์สวน 15 นาที พร้อมทางเดินเท้า และ Hawker Center ซ.วิภาวดีฯ 62 (Park lane vipha 62) ประกอบด้วย ทางเดินเท้าลัดเลาะไปตามแนวต้นไม้ สำหรับทุกคน ขนาดกว้าง 1 ม. ทั้ง สองฝั่งถนน สวนพักผ่อนริมทางเดินพร้อมที่นั่งพักผ่อน เป็นจุดๆตลอดแนวสวน สองฝั่งถนน ตีเส้นทาสีจราจรผิวถนน พร้อมเส้นชะลอความเร็ว พื้นที่ Hawker Center และปรับปรุงอาคารป้อมตำรวจเดิมเป็นสุขาสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ และจัดระเบียบสายสื่อสารให้เรียบร้อยปลอดภัย และตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้สว่างและปลอดภัยกับผู้สัญจร โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ประมาณ 180 วัน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำรวจ ออกแบบวางผังปรับปรุงฯ และจัดพื้นที่ hawker center ระยะที่ 2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาร่วมทำ CHR โดยมีไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานเขตฯ และระยะที่ 3 ดำเนินการปรับปรุงฯ โดยฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาฯ ร่วมกับหน่วยงาน CHR ที่เกี่ยวข้องปลูกต้นไม้ จัดสวน และปรับปรุงทางเดินสำหรับสภาพพื้นที่เดิมเป็นถนนสาธารณะเขตทางกว้างประมาณ 20 เมตร มีพื้นที่ว่าง 2 ข้างทาง ฝั่งละ 6-7 เมตร ไม่มีทางเดินเท้า เดิมจัดเป็นพื้นที่สีเขียวมีการปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม ขาดการวางผังและออกแบบให้มีความน่าสนใจ สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงตรวจพื้นที่แล้วพบว่ามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาพื้นที่ว่างและปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สัญจร พร้อมกับให้มีพื้นที่ Hawker Center ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่จึงร่วมกับกลุ่ม we!park สำรวจความต้องการของคนในพื้นที่แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฯ ฝ่ายโยธา เขตหลักสี่จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ วางแผน ออกแบบร่างเบื้องต้นนำเสนอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 66 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการจะช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้ที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าวด้วย
(พัทธนันท์…สปส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad