“จระเข้” เปิดบ้านต้อนรับ “ดูโฮม” ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีพันธมิตรวงการก่อสร้าง....G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

“จระเข้” เปิดบ้านต้อนรับ “ดูโฮม” ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีพันธมิตรวงการก่อสร้าง....G

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) : นายกองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์(ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ , นางปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (กลาง) ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) , นางนาตยา ตั้งมิตรประชา (ที่ 9 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของจระเข้ ในบรรยากาศอบอุ่น ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีของพันธมิตรในวงการวัสดุก่อสร้าง สานต่อเส้นทางธุรกิจจากผู้ก่อตั้ง ต่อเนื่องจนถึงผู้บริหารรุ่นใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
1.นายสุภกิตติ์ เตชดนัย ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกลุ่มสี บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2.นายประสิทธิ์ นิมมานวรดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เซอรา จำกัด
3.นายสุกิจ ไววัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4.นางปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5.นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6.นายกองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7.นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
8.นางนาตยา ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
9.นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
10.นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการและจัดซื้อ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
11.นายบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์
12.นายมารวย ตั้งมิตรประชา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน์ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
13.นายชินธร อรรถสารประสิทธิ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารแบรนด์ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14.นายวิกิจ กันฉาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายในประเทศ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15. นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
16.นายชัยสิทธิ์ ชื่นชูวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad