พม. มอบรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ชูต้นแบบคนรุ่นใหม่ทำดีเพื่อบ้านเกิด พร้อมส่งเสริมอาชีพ Barista ให้กลุ่มเปราะบางที่ จ.ตาก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. มอบรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ชูต้นแบบคนรุ่นใหม่ทำดีเพื่อบ้านเกิด พร้อมส่งเสริมอาชีพ Barista ให้กลุ่มเปราะบางที่ จ.ตาก


เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดตาก ณ มูลนิธิเพื่อครอบครัว อำเภอแม่สอด เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ให้นางสาวณัฐริดา มงคลคีรี ผู้ดำเนินการกาแฟสเปเชียลตี้ หรือกาแฟพิเศษ นับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต่อยอดการทำงานจากคนรุ่นพ่อที่เป็นผู้บุกเบิกผลผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นนำ โดยนำพากาแฟดอยมูเซอให้เป็นที่รู้จักและมีความร่วมสมัย สามารถสร้างอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจให้กับชุมชน จนเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและต่อยอดธุรกิจกาแฟ ทั้งนี้ ผู้เสียสละเพื่อสังคมคือคนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัว สังคมถ้าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สังคมจะอยู่ไม่ได้ ซึ่งนางสาวณัฐริดา มงคลคีรี สมควรได้รับรางวัลนี้ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีฝีมือ มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีความรู้ และที่สำคัญ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และความฝันจากนั้น เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเพิ่มทักษะความชำนาญการทำเครื่องดื่มกาแฟ (บาริสต้า ) 11 คน ประกาศนียบัตรกลุ่มกาแฟที่เข้าร่วมกิจกรรม 6 กลุ่ม และประกาศนียบัตรและรางวัลการประกวดเครื่องดื่มกาแฟ (บาริสต้า) 5 รางวัล ซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องดื่ม (หลักสูตรบาริสต้า) ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงาน" จากความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก มูลนิธิเพื่อครอบครัว และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเมล็ดพันธุ์กาแฟจังหวัดตาก ช่วยกันส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพบาริสต้าให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชนด้านกาแฟ
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยได้มอบงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 13 หลัง และบ้านพอเพียง 10 หลัง พร้อมมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง 10 คน #ข่าวพม #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad