เปิดบ้านหนังสือเมืองทองนิเวศน์ 1 มุ่งส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอ่าน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปิดบ้านหนังสือเมืองทองนิเวศน์ 1 มุ่งส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอ่าน


เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 66) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านหนังสือเมืองทองนิเวศน์ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ และกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ประจำปี 2566 โดยได้เยี่ยมชมภายในบ้านหนังสือและบูทกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บูทเกมคัดแยกขยะ บูทเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ บูทส่งเสริมสุขภาพสร้างกลุ่มสัมพันธ์ชุมชน บูทฝึกร้อยลูกปัดสายคล้องแมสก์


จากนั้น รองผู้ว่าฯ ทวิดา ได้รับชมการเล่านิทานแฝงข้อคิดในการใช้ชีวิต โดยคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักคิด นักเขียน และกวีนิพนธ์ที่มีงานเขียนคุณภาพและรางวัลดีเด่นมากมาย และรับชมการเล่านิทานในสวน นิทานเพลง รีวิวหนังสือเล่มโปรด โดยเยาวชนเครือข่าย โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 9 ต้น บริเวณสนามหญ้าข้างบ้านหนังสือ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหลักสี่ ได้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้มีพื้นที่จัดกิจกรรม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติเรียนดี สร้างสรรค์ดี ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน เพื่อส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัว ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เห็นคุณค่าของการอ่าน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายสมาชิกบ้านหนังสือและชุมชนใกล้เคียง ประกอบกับที่ผ่านมาบ้านหนังสือเมืองทองนิเวศน์ 1 (บ้านหนังสือบึงสีกัน) มีสภาพเสื่อมโทรมชำรุดตามกาลเวลาจากการเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้มีการปรับปรุงสถานที่และกิจกรรมให้เหมาะสม โดยได้รับบริจาคเงินงบประมาณจากมูลนิธิ ลี-โฮ จำนวนเงิน 400,000 บาท เพื่อนำมาปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติมลานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสือเมืองทองนิเวศน์ 1 แห่งนี้ โดยบัดนี้ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ เขตฯ จึงได้กำหนดพิธีเปิดบ้านหนังสือเมืองทองนิเวศน์ 1 พร้อมจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ประจำปี 2566 ขึ้นมาในวันนี้ โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายตกานต์ สุนนทวุฒิ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตหลักสี่ นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานมูลนิธิ ลี-โฮ และคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ คณะครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น