กทม. จับมือ กสทช. จัดระเบียบสายสื่อสาร ผ่าน traffy fondue - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม. จับมือ กสทช. จัดระเบียบสายสื่อสาร ผ่าน traffy fondue


เมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 เวลา 14.00 น. : นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับนายธราเทพ เทวกุล ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลกลาง (ศูนย์ call center 1200) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ในการประสานความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านการร้องเรียน traffy fondue ซึ่งในที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินการร่วมกัน การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง traffy fondue และกสทช. ข้อจำกัดในการทำงาน การส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้กับโอเปอเรเตอร์(ผู้ประกอบการ) การจัดลำดับความเร่งด่วนในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละเรื่อง การอัพเดทสถานะการดำเนินการ เป็นต้น ในเบื้องต้น กสทช. พร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารผ่าน traffy fondue เพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขเร็วขึ้น โดยจะประสานความร่วมมือกับกทม.ในการดำเนินการต่อไป

จากนั้น ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ กสทช.(NBTC CALL Center 1200)

สำหรับการประชุมวันนี้ นางสาวศนิ จิวจินดา นายสิทธิชัย อรัญยกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ทีมระบบ traffy fondue นางเยาวมาลย์ จุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ผู้แทนสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม(วท.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น