รองผู้ว่าฯ ทวิดา ย้ำ ยุทธศาสตร์ กทม. จะสำเร็จได้ คนทำงานต้องรู้เป้าหมาย...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ ทวิดา ย้ำ ยุทธศาสตร์ กทม. จะสำเร็จได้ คนทำงานต้องรู้เป้าหมาย...D


เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง งานสนับสนุนอยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคลากรสายงานด้านปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร และบุคลากรภายนอก รวมทั้งสิ้น 38 คนที่ร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 (สศส.4) ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ สำนักการแพทย์ กทม.

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวในการบรรยายว่า สิ่งสำคัญของการทำงานสนับสนุน ไม่ใช่แค่จะสนับสนุนอย่างไร แต่ต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร เมื่อรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในงานนั้น ยกตัวอย่างนโยบาย 216 ข้อของผู้ว่าฯ กทม. ที่มองตอนแรกว่าจะทำได้อย่างไร แต่เมื่อมองลึกลงไปในนโยบาย จะพบว่าทั้ง 216 ข้อนี้ คือการไปเก็บว่ากรุงเทพฯ ต้องการอะไร เพราะฉะนั้น การบอกว่ากรุงเทพฯ ต้องการอะไร นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ภายใน 4 ปี ซึ่งสำหรับตนมองว่าไม่ใช่นโยบายแต่มันคือเป้าหมาย และเมื่อเป้าหมายถูกแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เราก็จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในงานนั้น

“เมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์คืออะไร เราก็จะรู้ว่างานสนับสนุนที่ต้องทำนั้นอยู่ตรงไหน โดยสิ่งหนึ่งที่อยากทำให้เป็นไปได้คือการผลักดันให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเป้าหมายส่วนบุคคล ซึ่งเป็นระดับย่อยที่สุดหน่วยงาน หากทำได้ก็จะทำให้นโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้สำเร็จได้โดยเร็ว” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรสายงานสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีการพัฒนาทักษะ แนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ทางการบริหาร เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือ การติดต่อประสานงาน และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สำหรับผู้ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 (สศส.4) ประกอบด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้แทนจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น