รมว.พม. แถลงเปิดตัวโครงการ Special Care บริการล้างแอร์ที่ใส่ใจฯ หนุนคนพิการสร้างอาชีพอิสระ สู้วิกฤตโควิด - 19 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. แถลงเปิดตัวโครงการ Special Care บริการล้างแอร์ที่ใส่ใจฯ หนุนคนพิการสร้างอาชีพอิสระ สู้วิกฤตโควิด - 19


เมื่อวันที่  12 ก.ย. 65  เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ Special Care บริการล้างแอร์ที่ใส่ใจ โดยคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พร้อมทั้งรับมอบสิทธิ์ล้างแอร์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวง พม. ร่วมกับ บริษัท แซนด์บ๊อกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่าย โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงานถึงการขับเคลื่อนงานและการสนับสนุนโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืน แต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ส่งผลให้คนพิการต้องปรับตัวและเรียนรู้อาชีพใหม่ๆ ตามศักยภาพที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ศักยภาพในการทำงานของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้มีการปรับรูปแบบการทำงานของคนพิการเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการทำงานให้กับคนพิการ  โดยมีการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายในการทำงานอาชีพช่างล้างแอร์ ภายใต้โครงการ Special Care บริการล้างแอร์ที่ใส่ใจ ด้วยการอบรมหลักสูตร “Home Service” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวง พม. โดย พก. บริษัท แซนด์บ๊อกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ซึ่งเปิดสอนเป็นนักเรียนภาคค่ำ โดยสามารถใช้เวลาว่างในช่วงกลางวันหารายได้เลี้ยงตนเองระหว่างเรียนได้ และเพื่อให้โครงการ Special Care มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนพิการอย่างยั่งยืน  กระทรวง พม. โดย พก. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อยอดการให้บริการล้างแอร์โดยคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่างดี อาทิ สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย บริษัท แซนด์บ๊อกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ บริษัท สมาร์ทเซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลมเย็น จำกัด บริษัท เดอะ โบตานิค จำกัด โรงพยาบาลบางมด บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และ และบริษัท อาร์ เอฟ เอส จำกัด
นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน สำหรับโครงการ Special Care โดยเฉพาะ บริษัท แซนด์บ๊อกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่นำคนพิการซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาเพื่อปรับจากวิกฤตเป็นโอกาส สามารถหาอาชีพได้ เพราะเป็นอาชีพที่สุจริต สังคมกำลังขาดแคลน ซึ่งวันนี้ คนพิการพึ่งพาตนเองได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความยั่งยืน  ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ พก. ที่ไม่ย่อท้อ พยายามหาอาชีพ และขยายอาชีพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับให้กลุ่มคนพิการได้ฝึกงาน  และภาคเอกชนที่เปิดโอกาสให้ใช้บริการเด็กที่เรียนจบ เพื่อยืนยันว่าเด็กเหล่านี้จบไปแล้วมีงานทำ มีรายได้ที่แน่นอน รวมทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  สำหรับสถานที่ฝึกงาน ที่มุ่งมั่นและดูแลเปรียบเหมือนแม่ของเด็กคนหนึ่ง ทำให้เราเห็นได้ว่าสังคมไทยไม่แล้งน้ำใจ


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอยืนยันว่า ถ้าทุกคนร่วมมือกัน  เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและผู้ที่ปิดทองหลังพระอีกจำนวนมาก  วันนี้จะเป็นก้าวแรกของการสร้างอาชีพให้กับคนพิการ รวมทั้งคนทุกกลุ่ม ให้สามารถมีอาชีพใหม่ๆ ที่สังคมกำลังต้องการ  ซึ่งขณะนี้ มีคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ Special Care แล้ว 30 คน และเรายังต้องการรับเพิ่มอีกมาก แต่ต้องมีคุณภาพ มีคุณสมบัติครบ เพื่อให้คนทำงานมีความปลอดภัยและงานบริการต้องได้คุณภาพ ทั้งนี้ คนพิการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Special Care สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ line @sandboxth 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น