รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’เปิดฝึกอบรมช่างติดตั้ง Solar Cell เดินไฟฟ้าในอาคาร เพิ่มศักยภาพ ต่อยอดอาชีพ ยกระดับรายได้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’เปิดฝึกอบรมช่างติดตั้ง Solar Cell เดินไฟฟ้าในอาคาร เพิ่มศักยภาพ ต่อยอดอาชีพ ยกระดับรายได้

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตร ช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และหลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยณ ห้อง SU 504 ชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมืองจ.เพชรบุรี


นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ นายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดูแลให้การช่วยเหลือด้านการจัดหางาน สร้างรายได้ ด้านหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพ ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น และขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น