ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชี้งานจัดเก็บรายได้ ถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย แนะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยหัวใจที่ยุติธรรม...o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชี้งานจัดเก็บรายได้ ถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย แนะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยหัวใจที่ยุติธรรม...o

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 ณ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวกับหัวหน้าฝ่ายรายได้ ของ 50 สำนักงานเขต ในการประชุมระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กับหัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต (แนวดิ่ง) ครั้งที่ 1/2565 ว่า งานจัดเก็บรายได้ ถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของกทม. ควรทำงานให้ได้ตามเป้าหมายและกรอบที่วางไว้ อนาคตจะมีการนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้ ต้องมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ ในส่วนของทำงานหากมีปัญหาอะไร หรือขาดวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ให้สรุปรวบรวมนำมาส่งให้รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ พิจารณาดำเนินการ ส่วนโปรแกรมระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด จากนั้นให้สำนักงานเขตดำเนินการทดสอบระบบการใช้งาน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมใช้งานได้จริง ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยหัวใจที่ยุติธรรม

ในที่ประชุมได้รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 - 31 ส.ค.65 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดเป้าหมาย 1,100 ล้านบาท จัดเก็บได้ 621.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.47 ต่ำกว่าเป้าหมาย 478.85 ล้านบาท ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดเป้าหมาย 10 ล้านบาท จัดเก็บได้ 7.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.11 ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.79 ล้านบาท ภาษีป้าย กำหนดเป้าหมาย 1,140 ล้านบาท จัดเก็บได้ 1,047.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.92 ต่ำกว่าเป้าหมาย 92.16 ล้านบาท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดเป้าหมาย 7,500 ล้านบาท จัดเก็บได้ 11,884.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 158.46 สูงกว่าเป้าหมาย 4,384.75 ล้านบาท

ส่วนผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ของสำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตที่จัดเก็บได้สูงสุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตวัฒนา ภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตพญาไท ภาษีป้าย ได้แก่ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสะพานสูง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ กองรายได้ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตพญาไท

นอกจากนี้ สำนักการคลังได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อาทิ ระบบบริหารใบเสร็จรับเงิน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งชำระภาษีและข้อมูลการชำระภาษีกับระบบการเงินของกรุงเทพมหานคร โดยระบบสามารถออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะกรณีที่ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่าน Mobile Banking) ให้กับประชาชนได้ และระบบการบริหารจัดการลูกหนี้เพื่อดำเนินการจัดการลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบติดตามผลการจัดเก็บภาษี เป็นต้น

สำหรับการประชุมวันนี้มี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายปิยะ พูดคล่อง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการคลัง หัวหน้าฝ่ายรายได้ และหัวหน้าฝ่ายการคลัง 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุมด้วย

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น