รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ยินดีสนับสนุนพื้นที่การแสดงให้นักดนตรีคนตาบอด แนะการจ้างงานคนพิการที่กทม.ขับเคลื่อนและดำเนินการอยู่ในขณะนี้...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ยินดีสนับสนุนพื้นที่การแสดงให้นักดนตรีคนตาบอด แนะการจ้างงานคนพิการที่กทม.ขับเคลื่อนและดำเนินการอยู่ในขณะนี้...D

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นางสาวสวาท ประมูลศิลป์ นายกสมาคมเพื่อความก้าวหน้าอาชีพคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนของกรุงเทพมหานครให้นักดนตรีคนตาบอดได้โอกาสในการแสดงเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน โดยมี นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

นายกสมาคมฯ และคณะ ได้แจ้งความประสงค์ให้กทม.สนับสนุนพื้นที่ให้นักดนตรีคนตาบอดได้แสดงในสวนสาธารณะ และสอบถามถึงโอกาสในการจ้างงานนักดนตรีของสมาคมฯ ซึ่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แจ้งให้นายกสมาคมฯ และคณะ ทราบว่า กิจกรรมดนตรีในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่แล้วเป็นกิจกรรมจิตอาสา ไม่ได้ใช้งบประมาณกทม.ในการจัดหาศิลปินหรือวงดนตรีมาแสดง มีเพียงบางงานที่อาจมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนในการจัดหาศิลปินมาแสดง เบื้องต้นทางกทม.มีพื้นที่ให้วงดนตรีจากสมาคมฯ สามารถร่วมแสดงได้หลายแห่ง เช่น สวนสาธารณะ ถนนคนเดิน เป็นต้น โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จะประสานกับสมาคมฯ เพื่อให้สมาคมฯ จัดวงดนตรีมาแสดงในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้จัดแสดงได้ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ความสามารถของคนตาบอด และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ชื่นชอบในการแสดงสามารถติดต่อจ้างงานกับทางสมาคมฯ ได้

นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้ให้คำแนะนำถึงการจ้างงานคนพิการที่กรุงเทพมหานครขับเคลื่อนและดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มิใช่เพียงการสนับสนุนแค่นักดนตรีเพียงอาชีพเดียว โดยให้สมาคมฯ สำรวจความต้องการทำงานของสมาชิกสมาคมฯ และประสานงานกับสำนักพัฒนาสังคมในรายละเอียดต่อไป โดยปัจจุบันกทม.มีการจ้างงานคนพิการแล้วมากกว่า 200 คน

สำหรับปัญหาสะพานลอยจุดต่าง ๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ของคนตาบอดตามที่นายกสมาคมฯ และคณะแจ้งนั้น ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. ได้ชักชวนให้นายกสมาคมฯ และคณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดที่เป็นปัญหาและความประสงค์ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและตอบโจทย์กับคนตาบอดได้อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น