รมว.พม. เตรียมปรับระบบการดูแลเด็กและเยาวชน เน้นป้องกัน ใช้วิทยากรแม่ไก่ – ความเป็นหุ้นส่วน – อาสาสมัคร ขับเคลื่อน..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. เตรียมปรับระบบการดูแลเด็กและเยาวชน เน้นป้องกัน ใช้วิทยากรแม่ไก่ – ความเป็นหุ้นส่วน – อาสาสมัคร ขับเคลื่อน..o


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ระหว่างการดูงานที่สาธารณรัฐฟินแลนด์ ตน พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมผู้แทนองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย ได้มีการประชุมหารือ ศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการจัดสวัสดิการสังคม และการคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชน โดยมีเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ของไทยกับฟินแลนด์นายจุติ กล่าวต่อไปว่า หลังการประชุมหารือ พบว่า แม้โครงสร้างหน่วยงานและสัดส่วนงบประมาณในการคุ้มครองเด็กของฟินแลนด์จะแตกต่างจากไทย แต่สองประเทศมีหลักการเดียวกันคือ การยึดความสุขของเด็กและครอบครัวเป็นที่ตั้ง โดยรัฐบาลไทยมุ่งมั่นจะสร้างระบบการคุ้มครองเด็กที่มุ่งเน้นกระบวนการเชิงป้องกันมากกว่าแก้ไข ซึ่งกระทรวง พม. จะสร้างวิทยากรแม่ไก่เพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงให้อาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน เพื่อให้การคุ้มครองเด็กและครอบครัวอย่างครอบคลุมในทุกท้องถิ่นและชุมชน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโลกที่มีความผันผวนสูง หรือ VUCA World นี้ เด็กและเยาวชนอาจตกเป็นเหยื่อของข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News) หรือข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทั้งเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สามารถแยกแยะและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างสูงสุด อีกทั้ง ตนขอย้ำว่า รัฐบาลจะสรรหาวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อรับมือกับ VUCA world และให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กแลเเยาวชนในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น