‘ทิพานัน’ ยกผลสำเร็จปรับปรุงถนน ‘โครงการโคกอีโด่ยวัลเลย์’ เป็นผลจาก ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ แก้ปัญหาความเดือดร้อนทันที..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

‘ทิพานัน’ ยกผลสำเร็จปรับปรุงถนน ‘โครงการโคกอีโด่ยวัลเลย์’ เป็นผลจาก ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ แก้ปัญหาความเดือดร้อนทันที..o

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โครงการโคกอีโด่ยวัลเล่ย์” โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ที่ วัดป่าศรีแสงธรรม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการพัฒนาโครงการดังกล่าว ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการที่พื้นผิวถนนมีสภาพเป็นดินลูกรังเมื่อฝนตก สภาพถนนจะกลายเป็นโคลน สร้างความยากลำบากในการเดินทางสัญจร เนื่องจากมีผู้ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการจากองค์กรต่างๆนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง จนบางคณะไม่สามารถนำรถเข้าไปในพื้นที่โครงการได้ต้องลงเดินเท้า โดยเฉพาะเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม ที่ต้องนำชุดมาเปลี่ยนที่โรงเรียน เนื่องจากชุดที่ใช้ใส่ในการเดินทางมายังโรงเรียนนั้น ถูกดินโคลนเปื้อนเสื้อผ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชน ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างถนนลาดยางตั้งแต่ถนนใหญ่ถึงตำบลห้วยยาง ระยะทาง 7.18 กิโลเมตร เข้าไปยังโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สร้างความดีใจให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ใช้สัญจรเดินทางสะดวกขึ้นมาก และยังอำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้เยี่ยมชมโครงการจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการสัญจรไปมาสะดวกสร้างรายได้เข้าชุมชนอย่างยั่งยืน

“จากกรณีดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่ถือเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของพล.อ.ประยุทธ์ ทำให้ได้รับรู้และสัมผัสปัญหาโดยตรง นำไปสู่การปฏิบัติ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว สะท้อนความจริงใจในการทำหน้าที่ ดังนั้นการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐบาล เป็นไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จากท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ประเทศมั่นคง และมั่งคั่ง

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า สำหรับ “โครงการโคกอีโด่ยวัลเล่ย์” เป็นโครงการที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา และโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินโครงการฯ โดยเกิดเป็นโครงการพัฒนาแบบร่วมมือกัน ในลักษณะ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ซึ่งเป็นการสร้างพลังจากท้องถิ่นที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งจากพื้นที่ รวมทั้งโครงการ “โคก หนอง นา” นโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น