กทม. จัดกิจกรรม “จิตอาสา กรุงเทพฯ ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ” ชวนคนกรุงร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม. จัดกิจกรรม “จิตอาสา กรุงเทพฯ ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ” ชวนคนกรุงร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ..o

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 65 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสา กรุงเทพฯ ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ” ภายใต้กิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 50 กทม. จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาเป็นจิตอาสาด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุ ได้เห็นคุณค่าของตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง โดยมี นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. นำทีมเป็นจิตอาสา มีผู้สูงอายุและจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน

กิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ฝึกงานฝีมือ ทำสายแมสร้อยลูกปัด และโคมห้อย ฐานที่ 2 ฝึกอาชีพ เน้นอาชีพที่ผู้สูงอายุทำเองได้ง่าย ๆ กับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ได้แก่ กวางตุ้ง กวางตุ้งก้านแดง และบ๊อกฉ่อย ฐานที่ 3 ท่องโลกออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว โดยมีการสอนการใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือแบบง่าย ๆ เช่น การแต่งภาพ การโพสต์คลิปในแอปพลิเคชัน TikTok และฐานที่ 4 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ โดยบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวง Cattleya วงดนตรีจิตกุศล ของ เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช ซึ่งผู้สูงอายุชื่นชอบเป็นอย่างมาก และร่วมร้องเพลงและเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน รวมทั้งร่วมเก็บภาพความประทับใจที่บูธถ่ายรูปที่ระลึก โดยผู้สูงอายุได้ร่วมและมีความสุขไปกับกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันอย่างอิ่มอร่อย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัด “จิตอาสา กรุงเทพฯ ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ของกิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม.” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์บริการผู้สูงอายุของ กทม. และภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งมั่นให้บริการประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทุกเพศทุกวัย ดูแลจนถึงวัยชราด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาเป็นจิตอาสาด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผ่านเว็บไซต์ www.50ปีกทม.com เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัย และให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง โดยแบ่งประเภท ดังนี้ 1. จิตอาสาด้านสุขภาพ 2. จิตอาสาด้านอาชีพ 3.จิตอาสาด้านเทคโนโลยี 4. จิตอาสาด้านนันทนาการ 5. จิตอาสาด้านงานช่าง และ 6. จิตอาสาแบบทั่วไป

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้มีแนวทางและนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิ คลังปัญญาผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ยังต้องการทำงานหรือถ่ายทอดความรู้สู่สังคมหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่า ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะจัดหางานที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุด้วย เช่น เพาะและทำกล้าไม้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในเมือง เป็นต้น การจัดชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) โดยกรุงเทพมหานครจะผลักดันและอำนวยความสะดวกให้เกิดการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ได้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ พบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยใกล้เคียงกัน และอีกหลากหลายนโยบายเพื่อให้ผู้สูงอายุในกทม. มีทั้งสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นคลังปัญญาให้กับกรุงเทพฯ และเยาวชนต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะครบรอบการสถาปนาในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 จึงได้มีการจัดกิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม.” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม รับรู้ และเข้าใจถึงความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่มุ่งมั่นพัฒนางานและการบริการต่าง ๆ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครของทุกคน รวมถึงให้คนกรุงเทพฯ ได้ร่วมภาคภูมิใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาอันแสนพิเศษ ตลอดจนสะท้อนมุมมองความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ “กรุงเทพมหานคร” โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ให้ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสถาปนา กทม. รวม 9 กิจกรรม ผู้สนใจเข้าชมและร่วมสนุกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.50ปีกทม.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น