ตั้งคณะทำงานร่วมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะทางเพศ เอดส์ และทักษะชีวิตนักเรียนสังกัด กทม.o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

ตั้งคณะทำงานร่วมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะทางเพศ เอดส์ และทักษะชีวิตนักเรียนสังกัด กทม.o

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับผู้แทนมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย หารือเรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ เอดส์ และทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ซึ่งมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย นำเสนอแนวทางความร่วมมือใน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรก โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ 1. โภชนาการ เช่น เด็กอ้วน 2. ฟันผุ 3. สายตาสั้น และ 4. สุขอนามัย เช่น เหา ส่วนเรื่องที่สอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะทางเพศและป้องกันเอดส์ในโรงเรียน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางดำเนินการเพิ่มเติมใน 2 เรื่องดังกล่าวและดำเนินการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นรูปธรรมได้โดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้บริหารสำนักการศึกษา ส่วนผู้แทนมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย นำคณะโดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ดร.อัมพร จันทรวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ และนายอนันต์วิทย์ วัชโรทัย กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย
 (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น