กทม. ลงนาม MOU รวม 46 สถาบันภาคี สนับสนุนการวิจัยไทยก้าวไกลสู่แนวหน้าของโลก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม. ลงนาม MOU รวม 46 สถาบันภาคี สนับสนุนการวิจัยไทยก้าวไกลสู่แนวหน้าของโลก


เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 เวลา 10.30 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันภาคี เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สู่มาตรฐานสากล และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการวิจัยในคนในระดับแนวหน้าของโลก ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับการศึกษาวิจัยในคน ตลอดจนสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 53 เป็นต้นมา

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยอันเป็นรากฐานขององค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิตพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น กรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานที่มีการทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น สำนักการแพทย์ ถ้ามีโอกาสสนับสนุนหน่วยงานนอกสังกัดได้ก็พร้อมจะเข้าร่วม ซึ่งกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมจะสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ในส่วนของความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมในฐานะภาคีเครือข่ายมาแล้ว 3 ครั้ง

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ โดยมีผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์ พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย และผู้ร่วมลงนามจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 46 สถาบันภาคี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad