วธ. ปั้น Influencer รุ่นใหม่ เล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

วธ. ปั้น Influencer รุ่นใหม่ เล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”


วธ. ปั้น Influencer รุ่นใหม่ เล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ดึงนักท่องเที่ยวรู้จัก อัตลักษณ์-ผลิตภัณฑ์-ภูมิปัญญา-อาหาร-ประเพณี-แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมจัดทำผลงานเผยแพร่สู่ระดับประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมต่อยอดสู่การเป็น “Influencer ชุมชน” ผ่านระบบ Zoom Meeting โครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมีนายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทในเครือ กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และผู้แทนของชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่ผ่านการคัดเลือกจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นางยุพา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่ง “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกับขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG พลิกโฉมประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการพัฒนายกระดับชุมชนคุณธรรมฯ ให้เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือที่เรียกว่า “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปีละ 10 ชุมชน รวม 20 ชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว วธ. จึงจัดโครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ชุมชน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ให้มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม พร้อมทั้งมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ถ่ายทอดเรื่องราวความโดดเด่นน่าสนใจ ความภาคภูมิใจ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมเยือนยังชุมชนของตน ผ่านช่องทางสื่อ Online ส่วนบุคคล เป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน เกิดการรับรู้และแรงกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า วธ. บูรณาการความร่วมมือกับบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่ออบรมความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.บรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “CREATIVE STORY TELLING” พลังของการเล่าเรื่อง บอกเล่าวิธีการดึง “ของดี” ออกมาเล่าอย่างไรให้ตรงใจคนในโลกออนไลน์ กับเนื้อหาที่ว่าด้วยความเข้าใจในแบบนักทำ Content โดยคุณรัฐโรจน์ จิตรพนา ผ่านเนื้อหาหลัก อาทิ ตามหาตัวตนที่ใช่ (Local Branding) , เข้าใจคนดูของเรา (Target Audience) , บอกเล่าให้โดน (Storytelling) 2.ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ โดย คุณนเรศร นันทสุทธิวารี Influencer เจ้าของเพจ Facebook “บอลพาเที่ยว Backpacker Ball” 3.เทคนิคในการสร้างไวรัล มาร์เก็ตติ้ง (Viral Marketing) สำหรับ Influencer มือใหม่ โดย คุณชัชวาล พุธเมือง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดละ 3 คน รวม 228 คน จัดทำคลิปผลงานส่งประกวดและ จะดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการให้เป็น 10 สุดยอดนักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” นำไปสู่การทำผลงานเผยแพร่ร่วมกับบริษัทในเครือ กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำเสนอสู่ระดับประเทศต่อไป

“วธ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการดังกล่าวฯ จะสามารถส่งเสริมเยาวชนให้กลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความโดดเด่นและน่าสนใจในชุมชนของตนเอง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักความเป็นมาของชุมชน อัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา อาหาร เทศกาลประเพณี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในชุมชน ผ่านช่องทางสื่อ Online ส่วนบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น ในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพชุมชนของตนต่อไป” ปลัดวธ. กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น