เผยประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand คาดเงินสะพัดเกือบ 5 หมื่นล้านบาท - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

เผยประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand คาดเงินสะพัดเกือบ 5 หมื่นล้านบาท

โฆษกรัฐบาลเผย ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand คาดจะเพิ่มเงินสะพัดเกือบ 5 หมื่นล้านบาท สร้างการจ้างงานกว่าแสนอัตรา คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 5 ล้านคน จากกว่าร้อยประเทศ ย้ำรัฐบาลและทุกภาคส่วนพร้อมขับเคลื

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน เอ็กซ์โป วาระพิเศษ (Specialised Expo) ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 - Phuket, Thailand โดยประเทศไทยได้ยื่นหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand ในนามของประเทศไทย (Letter of Candidature) (ฉบับจริง) ต่อเลขาธิการนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions: BIE) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส แล้ว ล่าสุดคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand ได้เห็นชอบการนำกรอบความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศกำลังพัฒนาที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ เพื่อประกอบการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา (Assistance Package for Developing Country) ตามข้อกำหนดของ BIE รวมทั้งเห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 Phuket Thailand ได้แก่
1) การจัดทำ Future of Life Forum ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำเสนอแนวคิดในเชิงลึกเกี่ยวกับธีมการจัดงานของไทย
2) แนวทางการนำเสนอความพร้อมของประเทศ ครั้งที่ 2 (Country Presentation) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565
3) การจัดส่งเอกสารตามข้อกำหนดของ BIE โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ผอ.สสปน.) เป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ว่าด้วยเรื่องการอำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน (Model Agreement) พร้อมทั้งที่ประชุมยังรับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) แจ้งว่า BIE จะประกาศประเทศที่ชนะการแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2566

นายอนุชากล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามข้อมูลของทุกประเทศแล้วเชื่อว่าจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยมีความได้เปรียบเมืองคู่แข่ง ทั้งศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เนื่องจากขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน รวมถึงความพร้อมด้านสุขภาพและการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo เป็นอย่างดี ทั้งการเตรียมข้อมูลในพื้นที่ การร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการ BIE ที่เดินทางมาสำรวจพื้นที่เชิงลึก ณ จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ซึ่งก็คือโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เตรียมการจัดทำข้อมูลของพื้นที่จัดงานในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการ Phuket World Medical Tourism เพื่อให้สามารถนำไปเสนอต่อคณะกรรมการ BIE ในโอกาสต่อไป

“ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับหากได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 Phuket, Thailand คาดว่าจะสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาการจัดงาน จากการประเมินการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ทั้งเรื่องการเพิ่มเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 49,231 ล้านบาท เพิ่มมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 39,357 ล้านบาท เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษี 9,512 ล้านบาท รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI) ประมาณ 9 เท่า และสร้างการจ้างงาน 113,439 อัตรา โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน (Unique Visitor) ประมาณ 4.9 ล้านคน จาก 106 ประเทศ แบ่งเป็นชาวไทย ร้อยละ 54 และชาวต่างประเทศ ร้อยละ 46 รวมถึงรายได้จากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วนพร้อมขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand ซึ่งเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย” นายอนุชา กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น