สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ต่อยอด การทำความดี จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPRและจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ต่อยอด การทำความดี จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPRและจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ “90 พรรษา...เซนต์ฟรังฯ สืบสานงานศิลป์แผ่นดินแม่ ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมีคณะเซอร์ คณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

กิจกรรมสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติ “90 พรรษา...เซนต์ฟรังฯ สืบสานงานศิลป์แผ่นดินแม่ ประจำปีการศึกษา 2565” ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการิณี เซอร์ มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการนี้โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ยังได้ให้โอกาสสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม “จัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย

ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็น “ศิษย์เกียรติยศ” เนื่องด้วยทรงเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2489 และทรงรับสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2516 จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อศิษย์เซนต์ฟรังฯทุกคน ในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงพร้อมใจจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล


“สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสหวิทยาการวันแม่แห่งชาติฯ ตามวัตถุประสงค์การจัดงานคือการให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต นำองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ ใน 2 กิจกรรม ได้แก่ จัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทันท่วงที ช่วยลดการเสียชีวิตและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวหนึ่งได้ ซึ่งนับเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่เราทุกคนควรมี อีกหนึ่งกิจกรรมคือ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปริมาณโลหิตที่สภากาชาดไทยมีอยู่ในคลังมีจำนวนไม่พอต่อความต้องการ โดยเฉพาะหมู่เลือดหายาก การบริจาคโลหิตไม่เพียงแต่จะสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้เท่านั้น ยังช่วยผู้บริจาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย”
สำหรับกิจกรรม จัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลราชวิถี นำโดย แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล ทีมกู้ชีพ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี มาเป็นวิทยากรอบรมคณะครู เจ้าหน้าที่และน้องๆในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่4-6 ให้รู้หลักการทำ CPR ฝึกกับหุ่นคนเสมือนจริง หากปฏิบัติได้ถูกต้อง ที่ตัวหุ่นจะขึ้นไฟสีเขียว สองจุด ผู้ฝึกจะทราบวิธีช่วยฟื้นคืนชีพ จังหวะ การลงน้ำหนักบริเวณที่ถูกจุด สามารถนำความรู้นี้ติดตัวไปใช้ได้จริง หากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วน จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดำเนินการโดย ศูนย์ที่ 201 นำโดย นาย สุระ ประเสริฐกุล หัวหน้างาน รับบริจาคโลหิตคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (โรงพยาบาลวชิระ) ออกรับบริจาคโลหิตจำนวน 8 เตียง ซึ่งมี ท่านอธิการิณี เซอร์ มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ คุณส่วน ดวงจันทร์ ประธานมูลนิธิเซนต์ฟรัง35 และคุณนิรมาณ หัสถาดล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังฯ นำทีม คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ปกครองมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก สามารถเก็บโลหิตได้มากถึง 34,200 ซีซีในการนี้ สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาทิ ผศ.ศิริพร มณีพันธ์ และนางเอ็นดู คงรักเกียรติยศ อุปนายกสมาคมฯ นางสาวจันทร์ทิพย์ ภาคย์วิศาล เหรัญญิก และ นางสาวเปรมทิพย์ กมลศักดิ์กำจร เลขาธิการสมาคมฯ ได้ร่วมกันมอบ “เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ให้แก่ ท่านอธิการิณี เซอร์ มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ เพื่อไว้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียน รวมถึงจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน Moderna ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่คณะครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลดับเบิ้ลยู เมดิคอล มาให้บริการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น