กทม.​ชวนวิ่ง​ BKK​ Trail วิ่งได้​ = เดินดี​ วิ่งเพื่อเมืองที่ดีขึ้น​ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม.​ชวนวิ่ง​ BKK​ Trail วิ่งได้​ = เดินดี​ วิ่งเพื่อเมืองที่ดีขึ้น​

 
27 08-09-2565

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 เวลา 13.00 น. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายธวัชขัย นภาศักดิ์ศรีื รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย ทีมอาสานักวิ่ง โครงการ BKK Trail และนักวิ่งอาสาในโครงการฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการ BKK Trail วิ่งได้ = เดินดี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการนี้เป็น 1 ในนโยบาย 216 ข้อ ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ที่ตั้งใจจะพัฒนา Bangkok Trail (BKK Trail) เพื่อสร้างเส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย 1.รวบรวมเส้นทางวิ่ง Trail ที่มีนักวิ่งใช้งานอยู่ 2. สร้างจุดเด่นของเส้นทางด้วยการดึงจุดเด่นของพื้นที่ เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้คนมาวิ่ง เช่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ พื้นที่สาธารณะ และเรื่องราวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 3. ปรับโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เหมาะสมสำหรับการเดินวิ่ง 4.ประชาสัมพันธ์เส้นทาง BKK Trail พร้อมข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ติดตั้งแผนที่เส้นทางวิ่งในเส้นทาง จัดทำแผนที่เส้นทาง BKK Trail ออนไลน์

ก่อนหน้านี้ ทีมอาสานักวิ่ง โครงการBKK Trail ได้วิ่งนำร่องใน 4 เส้นทาง และสำรวจเส้นทางเสร็จสิ้นแล้ว 2 เส้นทาง ซึ่งระหว่างที่วิ่งนั้นทีมนักวิ่งจะถ่ายภาพสิ่งต่าง ๆ ที่เจอ ซึ่งอาจะเป็นอุปสรรคต่อนักวิ่ง ทั้งกายภาพของการวิ่ง ภูมิทัศน์โดยรอบ จุดน้ำดื่มสะอาด จุดเข้าห้องน้ำ จุดท่องเที่ยว จุดค้าขาย และจุดจอดรถ โดยจะส่งข้อมูลเหล่านี้เข้าแอพลิเคชั่นเฉพาะ คล้ายระบบแจ้งของทราฟฟี่ ฟองดูว์ จากนั้นเมื่อกทม.ได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้ว ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้สามารถเดินทางได้สะดวก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางที่วิ่งผ่าน อาทิ ทางเท้าเรียบโล่งปราศจากสิ่งกีดขวาง เพิ่มเติมแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ห้องน้ำสาธารณะ สัญญาณไฟต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย เช่น ทางม้าลาย ซึ่งเบื้องต้นวางเป้าหมายระยะทางรวมไว้ที่ 500 กม. 50 เขต (เขตละ 10 กม.) ทั่วกรุงเทพฯ

" เมืองที่น่าอยู่ ต้องมีพื้นฐานมาจากคน กทม.เป็นแค่ผู้ให้การสนับสนุนคนเท่านั้น แท้จริงแล้วจุดประสงค์ของโครงการนี้ นอกจากจะเพื่อปรับปรุงทางเท้า และเป็นเส้นทางวิ่ง แต่หลักๆ คือการสร้างความเจริญให้ชุมชนให้กับพื้นที่ การที่เราทำให้ทางเท้าเดินได้เดินดี ก็จะสามารถดึงคนเข้าไปในชุมชน เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น เพราะมีไฟส่องสว่าง สามารถเดินกลางคืนได้เดินเช้าได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นการเพิ่มคนเข้าไปในพื้นที่ ก็จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทางอ้อม ทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งขึ้น หรือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพื้นที่และชุมชน ประโยชน์ที่ได้จึงทวีคูณ" นายวิศณุ กล่าว

ทั้งนี้ การวิ่งดังกล่าวเป็นการวิ่งเพื่อทำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน นำมาสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับกับหลาย ๆ กิจกรรม เพื่อให้เมืองตอบโจทย์กับคนทุกกลุ่ม รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับย่าน ซึ่งในเบื้องต้น สิ้นเดือนกันยายนนี้จะมีเส้นทางที่ถูกพัฒนาเพื่อการวิ่ง Trail ในกรุงเทพฯ 2 เส้นทาง ความยาวเส้นทางละประมาณ 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย

เส้นทางที่ 1 อยู่ในพื้นที่ Old Town (ราชดำเนิน เจริญกรุง ผดุงกรุงเกษม) ได้แก่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) คลองผดุงกรุงเกษม ยศเส โบ๊เบ๊-มหานาค องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เวทีมวยราชดำเนิน ป้อมมหากาฬ ประตูผี เสาชิงช้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สนามหลวง ศาลหลักเมือง วัดพระแก้ว ศาลาเฉลิมกรุง สามยอด วัดมังกรกมลาวาส และ Chinatown

เส้นทางที่ 2 Downtown (สยาม บรรทัดทอง บางรัก สีลม สาทร ราชประสงค์) ได้แก่ สยาม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สนามกีฬาแห่งชาติ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาลแรงงาน โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม อาคารไปรษณีย์กลาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ตลาดบางรัก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน อาคารมหานคร พัฒน์พงศ์ สวนลุมพินี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ราชกรีฑาสโมสร โรงพยาบาลตำารวจ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในอนาคตจะพัฒนากระจายให้ครบทั้ง 50 เขตต่อไป

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่จะดำเนินการพัฒนานั้นมาจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ความร่วมมือระหว่าง กทม.กับ ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักวิ่ง BKK Trail ในการสำรวจและเก็บข้อมูล ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ในเมือง อาทิ การติดตั้งจุดน้ำดื่มจากการประปานครหลวง (กปน.) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกทม. อาทิ สำนักการโยธา (สนย.) จะปรับปรุงพื้นที่กายภาพต่าง ๆ สำนักงานเขตในแต่ละพื้นที่ จะกำหนดจุดจอดรถ จุดพัก จุดถ่ายรูป จุดน้ำดื่ม ห้องน้ำ ร้านค้า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) จะส่งเสริมเส้นทางที่วิ่งให้เป็นเส้นทางวิ่งเชิงท่องเที่ยวในอนาคต เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการ BKK Trail จะมีการเปิดเส้นทางให้นักวิ่งที่สนใจมาเป็นนักวิ่งอาสาในโครงการนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มในเฟสบุ๊ก โดยค้นหาชื่อว่า 42.195K Club...เราจะไปมาราธอนด้วยกัน เพื่อติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพดี
______________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น