รองโฆษกรัชดาฯ เผย สำนักข่าว Bernama มาเลเซีย ประทับใจพื้นที่ชายแดนใต้ ต่างจากที่ได้รับรู้จากข่าว - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

รองโฆษกรัชดาฯ เผย สำนักข่าว Bernama มาเลเซีย ประทับใจพื้นที่ชายแดนใต้ ต่างจากที่ได้รับรู้จากข่าว


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำตัวแทนคณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากสำนักข่าว Bernama มาเลเซีย ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ภายใต้กิจกรรมนำสื่อมวลชนต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักโฆษก และ ศอ.บต.

นางสาวรัชดาฯ กล่าวว่า คณะสื่อมวลชน ต่างประทับใจและชื่นชม Soft Power ทุนทางวัฒนธรรม อาหาร และประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าของพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ โดยในช่วง 3 วันที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชม และสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 3 วัฒนธรรม ทั้งไทย-พุทธ ไทย-มุสลิม และไทยเชื้อสายจีน อาทิ มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และ วัดทรายขาว วัดถ้ำตลอด พร้อมเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านบาราโหม สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือชมอุโมงค์ป่าโกงกาง ชมป่าชายเลนธรรมชาติ การทำประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ พร้อมเลือกชมและชิมสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีความอร่อยเป็นที่คุ้นเคยเลื่องลือ ซึ่งอยู่ระหว่างการสนับสนุนของจังหวัดที่จะผลักดันเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนในอนาคต

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี นำอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนมาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชม ผ่านสุดยอดชุมชนต้นแบบเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปลุกกระแสให้นักท่องเที่ยวมาเยือนชุมชนเหล่านี้ และชุมชนบาราโหม ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของปัตตานีที่จะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

“การพาสื่อต่างชาติลงพื้นที่ในครั้งนี้ สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ ทั้งความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรม ความงามตามธรรมชาติ รวมถึงความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ยืนยันถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของคนต่างศาสนาและวัฒนธรรม ที่สำคัญ เมื่อข้อมูลที่ถูกต้องได้ถูกเผยแพร่สู่ชาวต่างชาติ เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยและจังหวัดชายแดนใต้เพื่มขึ้นอย่างแน่นอน นำรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่” นางสาวรัชดาฯ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น