การเคหะแห่งชาติร่วมจัดนิทรรศการ “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

การเคหะแห่งชาติร่วมจัดนิทรรศการ “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”


การเคหะแห่งชาตินำผลงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “20 ปี -พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2565 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ   


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ในโอกาสที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และได้กำหนดจัดกิจกรรม “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยการแสดงผลงานอันเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา 

โดยการเคหะแห่งชาติได้นำผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต อาทิ เช่น บ้านเคหะสุขประชา บ้านเคหะสุขเกษม รวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (TOD) เป็นต้น 

รวมทั้ง นิทรรศการผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมือง และการแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชนพร้อมจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM)  ผลิตภัณฑ์สานพลาสติก/กระจูด สินค้าแปรรูปจากของเหลือใช้ การนวดกดจุดสะท้อนที่เท้า การนวดบำบัดรักษาสุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้นำโครงการที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่าและขายทั่วประเทศมาเปิดจองในราคา “0 บาท” จำนวนกว่า 500 โครงการ 18,000 หน่วย เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในราคาที่เหมาะสมอีกด้วย 

สำหรับวันที่ 3 ตุลาคม 2565 การเคหะแห่งชาติกำหนดจัดเสวนาวิชาการเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2565 หรือ World Habitat Day 2022 หัวข้อ “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง” (Mind the Gap. Leave No One and Place Behind) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

การเคหะแห่งชาติขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของการเคหะแห่งชาติ และร่วมตอบคำถาม ถ่ายรูป Check in พร้อมติดแฮชแท็ก #กคช20ปีพม ลง Facebook ลุ้นรับของรางวัล ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น