กทม.ชวนชี้ช่องทาง สร้างอาชีพกับ ตลาดนัด 50 ปี กทม. พร้อมเปิดรับฝากร้านค้าออนไลน์สร้างเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม.ชวนชี้ช่องทาง สร้างอาชีพกับ ตลาดนัด 50 ปี กทม. พร้อมเปิดรับฝากร้านค้าออนไลน์สร้างเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ


เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65 เวลา 16.30 น. นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. ร่วมงาน Mini talk “กทม. ชวนชี้ช่องทาง สร้างอาชีพกับ ตลาดนัด 50 ปี กทม.” ภายใต้กิจกรรมตลาดนัด 50 ปี กทม. ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อนำร่องนโยบายตลาด กทม. ออนไลน์ เปิดช่องทางให้ผู้ค้าได้มาฝากร้าน และผู้ซื้อมีโอกาสได้เลือกหาร้านที่ถูกใจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบาย 9 ดี มิติเศรษฐกิจดี โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ ตลอดจนผู้ค้าและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ณ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง (สะพานหัน) เขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์

ภายในงาน Mini talk มีการเสวนาในหัวข้อ “กทม. ชวนชี้ช่องทาง สร้างอาชีพกับ ตลาดนัด 50 ปี กทม.” โดยมี นายสมบัติ คมสัน อาจารย์ที่ปรึกษาด้านออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการงานสร้างสรรค์ วิทยากรด้าน Digital Marketing ร่วมเสวนาให้ข้อแนะนำเรื่องการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าหรือบริการ หรือย่านที่อยู่เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงร้านรายย่อย และปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ นางสาวเปมิลินญ์ ไกรสิทธิเจริญ ผู้ประกอบธุรกิจ หมอนยางพารา "Thairoyallatex" และนางสาวณัฐชา ปัทธิสามะ ผู้ประกอบธุรกิจร้านเบเกอรี่ออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน "Norchor.bakeroom" มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการค้าขาย ที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันจึงจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรี รวมถึงมีสินค้าหลากหลายจากร้านค้าภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างให้เลือกซื้ออีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัด “ตลาดนัด 50 ปี กทม.” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ของกิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม.” โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมผู้ค้ารายย่อย ให้มีช่องทางค้าขายมากขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ค้า ร้านค้า ในชุมชนย่านต่าง ๆ นำจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ชุมชนของตนเองมาเป็นจุดขาย ถือเป็นหนึ่งในบริการของ กทม. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกประเภทของสินค้าได้อย่างหลากหลาย ตรงตามความต้องการ และหากผู้บริโภคสนใจร้านใดก็สามารถกดเข้าไปเลือกซื้อสินค้าและบริการตามช่องทางที่ร้านค้ามีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถือเป็นหนึ่งในบริการที่ กทม. ตั้งใจทำขึ้นมาและจะพัฒนาต่อยอดเพื่อความสะดวกสบายของชาวกรุงเทพฯ ต่อไป

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้มีแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาย่านต่าง ๆ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ การฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ ตอบโจทย์ตลาดงาน การขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ สร้างเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 50 เขต และอีกหลากหลายนโยบาย ซึ่งล้วนแต่เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและช่วยแก้ปัญหาปากท้องของชาวกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะครบรอบการสถาปนาในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 จึงได้มีการจัดกิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม.” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม รับรู้ และเข้าใจถึงความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่มุ่งมั่นพัฒนางานและการบริการต่าง ๆ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครของทุกคน รวมถึงให้คนกรุงเทพฯ ได้ร่วมภาคภูมิใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาอันแสนพิเศษ ตลอดจนสะท้อนมุมมองความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ “กรุงเทพมหานคร” โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ให้ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสถาปนา กทม. รวม 9 กิจกรรม ผู้สนใจเข้าชมและร่วมสนุกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.50ปีกทม.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น