พก. ปลื้ม นำ “ทีมเรามีเรา” คว้ารางวัลพิเศษ สานพลังรวมใจ ต้านภัยโควิด ในรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

พก. ปลื้ม นำ “ทีมเรามีเรา” คว้ารางวัลพิเศษ สานพลังรวมใจ ต้านภัยโควิด ในรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565


เมื่อวันที่  12 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ที่ห้องแก้วกัลยา ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดี พก. เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ในรางวัลพิเศษ “สานพลังรวมใจ ต้านภัยโควิด” โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤตโควิด -19 ประจำปี 2565 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้นำเสนอโครงการปฏิบัติการฉับไว “ทีมเรามีเรา” เพื่อคนพิการในวิกฤตโควิด-19 : เคียงข้าง ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ โดยการประเมินในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินการช่วยเหลือคนพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทั้งคนพิการที่เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อและกลุ่มที่อยู่ในภาวะเสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างฉับไวและปลอดภัย เท่าทันสถานการณ์การ สะท้อนการดำเนินงาน อุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จ รวมทั้งทักษะการช่วยเหลือคนพิการในภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร พก. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทีมเรามีเรา 15 ทีม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีฯ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Meeting) และรับชมผ่านทาง YouTube Channel สำนักงาน ก.พ.ร. และ Facebook Fanpage : กพร OPDC 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น