กทม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบหมวกนิรภัย 100% ให้ รร.สวนลุมพินี ส่งเสริมให้นักเรียนเดินทางอย่างปลอดภัย..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบหมวกนิรภัย 100% ให้ รร.สวนลุมพินี ส่งเสริมให้นักเรียนเดินทางอย่างปลอดภัย..o

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน : นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมสู่ถนนปลอดภัย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารและผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภาคีเครือข่ายบริษัทประกันภัย สำนักงานเขตปทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี วิทยากร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมสู่ถนนปลอดภัย ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 ภายใต้โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) และกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันนี้ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีหมวกนิรภัยสวมใส่ในการเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ทุกคน และเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร โดยโรงเรียนสวนลุมพินี ได้รับมอบหมวกนิรภัยไปแล้วจำนวน 209 ใบ และวันนี้ได้ส่งมอบอีก จำนวน 69 ใบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 278 ใบ

ภายในงานวันนี้ มีการแสดงนิทรรศการและฐานกิจกรรม เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่นักเรียน จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 "สวมหมวกนิรภัย เดินทางปลอดภัย" โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ฐานที่ 2 "การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์" โดย บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ฐานที่ 3 "เดินทางด้วยรถยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัย ปลอดภัย" โดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฐานที่ 4 "กฎจราจร" โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยให้นักเรียนเข้าฟังบรรยายและทำกิจกรรมในฐาน วนไปจนครบทุกฐาน และมีการสรุปกิจกรรม ตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมแสดงความคิดเห็น โดยสำนักการจราจรและขนส่ง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมวกนิรภัยจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จำนวน 126,117 ใบ ซึ่งปัจจุบันได้ทยอยส่งมอบให้กับโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับโครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมสู่ถนนปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างแนวร่วมภาคประชาชน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ภายใต้แคมเปญ “SAVE LIVES ใช้สติ ลดเสี่ยง หยุดสูญเสีย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” เพื่อให้ทุกคนร่วมตระหนักและฉุกใจคิดถึงความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดโครงการนำร่อง ทั้งหมด 6 ครั้ง สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียน โรงเรียนสวนลุมพินี ส่วนครั้งที่ 1-4 กลุ่มเป้าหมาย คือ คนทำงาน ประธานชุมชน ผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ และประชาชนทั่วไป และครั้งต่อไป ครั้งที่ 6 จะเป็นเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นี้

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมกับภาคีต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ได้สวมหมวกนิรภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ส่งมอบแล้ว 292 โรงเรียน จำนวน 91,921 ใบ และจะส่งมอบครบทั้งหมดในเดือนกันยายนนี้ เพื่อสร้างสังคมการเดินทางของกรุงเทพมหานครให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น