วันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ครบรอบปีที่ 37 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

วันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ครบรอบปีที่ 37

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.65 เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ครบรอบปีที่ 37 ประจำปี 2565 โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรุงธน 1 ชั้น 2 สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

ด้วยในวันที่ 1 กันยายน 2565 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 37 สำนักเทศกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญ และรำลึกถึงการก่อตั้งเทศกิจกรุงเทพมหานคร จึงจัดให้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี รวมพลังแสดงถึงความพร้อมเพรียง เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย นำไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ภายใต้คำขวัญของเทศกิจ “เทศกิจเป็นมิตรกับทุกคน จริงจัง จริงใจ รับใช้ประชาชน”

โดยในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครกว่า 500 คน เพื่อปลุกจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของสำนักการแพทย์ มารับบริจาคโลหิต ณ ห้องกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ ในช่วงสายจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมกรุงธน 1 ชั้น 2 สำนักเทศกิจ เพื่ออุทิศให้บุคลากรด้านเทศกิจที่ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย จะมีพิธีรวมพลรับมอบนโยบายและปฏิญาณตนของสำนักเทศกิจ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจผู้กระทำความดี บริเวณหน้ามุข อาคาร 1 สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น