แรงงานไทยล็อต 2 ลี้ภัยสงครามยูเครนถึงไทย รมว.เฮ้งกำชับกรมการจัดหางานมอบเงินถึงมือ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

แรงงานไทยล็อต 2 ลี้ภัยสงครามยูเครนถึงไทย รมว.เฮ้งกำชับกรมการจัดหางานมอบเงินถึงมือ


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เปิดเผยว่า ได้มอบหมายนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ดูแลอำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เนื่องจากปัญหาความไม่สงบจากภัยสงครามที่ประเทศยูเครน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงคราม ทันทีที่ถึงประเทศไทย โดยวันที่ 3 มีนาคม 2565 กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ได้ดูแลอำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทย จำนวน 40 คน ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 12.05 น. โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 ซึ่งทั้งหมดปลอดภัยดี และได้เดินทางจากสนามบินด้วยรถบัสของกรมการขนส่งทางบก ไปยังสถาบันบำราศนราดูร เพื่อรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ รับช่วงชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ให้แก่แรงงานไทยทราบ พร้อมรับคำร้อง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่แรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ รายละ 15,000 บาท โดยวันนี้มีแรงงานเดินทางถึงประเทศไทยทั้งสิ้น 40 คน เป็นสมาชิกกองทุน 31 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น