ก.แรงงาน ยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุงานก่อสร้าง โครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”ภายใต้ Motto “Safe Const. Safe Life” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ก.แรงงาน ยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุงานก่อสร้าง โครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”ภายใต้ Motto “Safe Const. Safe Life”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”ภายใต้ Motto “Safe Const. Safe Life”

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภายใต้การกำกับดูแลของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และในช่วงเวลาที่ผ่านมาแรงงานก่อสร้างประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการทำงานสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้กระทรวงแรงงานดำเนินการด้านการป้องกัน และปลูกฝังจิตสำนึกภาคีเครือข่ายก่อสร้างให้ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทำงานด้วยการเสริมสร้างความตระหนักรู้เชิงป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานก่อสร้างและร่วมใจลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในกิจการก่อสร้าง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายซ้ำอีก โดยโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ขอให้ภาคีเครือข่ายภาคการก่อสร้างทั้งหลายร่วมมือ ร่วมใจโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ร่วมพลังร่วมใจป้องกันไม่ให้เกิดสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทำงานก่อสร้างขึ้นและร่วมกันดูแลให้ลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถขับเคลื่อนสังคมภาคการก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนพี่น้องชาวแรงงานต่อไป

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 450 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน, การเสวนาในหัวข้อถอดบทเรียนอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้าง และนิทรรศการเสมือนจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความเสี่ยงอันตรายในการทำงานก่อสร้าง ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยลดโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุจากการทำงานในการก่อสร้างขึ้นบ่อยครั้ง และปลูกฝังให้ภาคีเครือข่ายภาคการก่อสร้างทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงมีการดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทำงานด้วยการเสริมสร้างความตระหนักรู้เชิงป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานก่อสร้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad