เสวนาพิเศษ “เปิดกลเรื่อง ขอเชิญร่วมทำข่าว สัมภาษณ์และฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน”ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ เวลา 13.00-14.00 น. ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50ฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

เสวนาพิเศษ “เปิดกลเรื่อง ขอเชิญร่วมทำข่าว สัมภาษณ์และฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน”ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ เวลา 13.00-14.00 น. ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50ฯ


เพราะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า อุปสรรคทางธุรกิจในวันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ดังนั้น การมีหลักการบริหารที่เข้มแข็งย่อมได้เปรียบและยั่งยืนกว่า หนังสือ “คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” คือหนังสือที่รวบรวมไว้ซึ่งแนวคิด หลักการ กระบวนการ เครื่องมือ ที่เชื่อมโยงกันให้เห็นถึงความสอดคล้องในการบริหารแต่ละด้าน จนเกิดผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างกรณีศึกษาหลาย ๆ ธุรกิจ และมีการแบ่งปันความรู้สู่วิธีการลงมือปฏิบัติ จากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะผู้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่าง ๆ มามากกว่า 10 ปี นำมาถอดบทเรียนให้ได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติตาม


โอกาสนี้ สำนักพิมพ์วิช ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านสื่อมวลชนที่เคารพ ให้เกียรติร่วมทำข่าวและสัมภาษณ์นักเขียนพร้อมรับฟังเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” ถอดบทเรียนจากผู้ให้คำปรึกษาองค์กรธุกิจมากว่า 10 ปี สู่สูตรลับการบริหารการจัดการ ที่นำไปปฏิบัติใช้ได้จริง ร่วมเสวนาโดย คุณมนัสชัย สกัดกลาง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบสท์แพค คอนกรีต จำกัด, คุณจารุวรรณ เวชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด และบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์วิช, อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ผู้เขียนหนังสือ คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 สถานีกลางบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ยุทธ์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” ในงานสัปดาห์หนังสือฯ

สำนักพิมพ์วิช ขอนำส่งปฏิทินข่าว และจดหมายเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” พร้อมเปิดตัวหนังสือ “คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50ฯ สถานีกลางบางซื่อไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น