โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เห็นใจพี่น้องแรงงาน ออกมาตรการลดเงินสมทบผู้ประกันตนทุกมาตราเป็นเวลา 3 เดือน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เห็นใจพี่น้องแรงงาน ออกมาตรการลดเงินสมทบผู้ประกันตนทุกมาตราเป็นเวลา 3 เดือน


โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เห็นใจพี่น้องแรงงาน ออกมาตรการลดเงินสมทบผู้ประกันตนทุกมาตราเป็นเวลา 3 เดือน ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าเศรษฐกิจที่ได้จากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนกว่า 24.2 ล้านคน เริ่ม พ.ค.- ก.ค. 65

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งยูเครน – รัสเซีย และได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงาน และสั่งการทุกหน่วยงานประเมินพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดมาตรการลดเงินสมทบทั้งในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันทุกมาตรา ม.33, ม. 39 และ ม. 40 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 ได้แก่

1) ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.2 ล้านคน จะได้ลดเงินสมทบจากร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เหลือ ร้อยละ 1 ของค่าจ้าง ยกตัวอย่างหากคิดบนฐานค่าจ้าง 15,000 บาท จากเดิมต้องส่งเงินสบทบ 750 บาท จะลดลงเหลือส่งเงินสมทบ 150 บาท ทำให้สามารถลดภาระค่าครองชีพ ไปได้ประมาณ 600 บาทต่อคนต่อเดือน
2) ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.9 ล้านคน จะได้ลดเงินสมทบจากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 คือจากเดิมที่ต้องส่งเงินสมทบ 432 บาท จะลดลงเหลือส่งเงินสมทบ 91 บาท หรือลดภาระค่าครองชีพไปได้ประมาณ 341 บาทต่อคนต่อเดือน

3) ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.7 ล้านคน จะได้ลดเงินสมทบในแต่ละทางเลือกลงร้อยละ 40 มี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 70 บาท ลดลงเหลือ 42 บาท ทางเลือกที่ 2ลดการส่งเงินทบจากเดิม 100 บาท ลดลงเหลือ 60 บาท และ ทางเลือกที่ 3 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 300 บาท ลดลงเหลือ 180 บาท หรือลดภาระค่าครองชีพไปได้ประมาณ 84 – 360 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า มาตรการช่วยเหลือแรงงานนี้ ยังช่วยนายจ้าง จำนวน 5 แสนราย จะได้ลดเงินสมทบจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต ยกตัวอย่างเช่น หากนายจ้างจ่ายค่าจ้างบนฐานเงินเดือน 15,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน หากนายจ้างมีลูกจ้าง 1,000 คน จะสามารถลดต้นทุนการผลิตของนายจ้างต่อเดือนลง 600,000 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการลดเงินสมทบผู้ประกันตนดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนประมาณ 24.2 ล้านคน เป็นเม็ดเงินมูลค่าประมาณ 34,540 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น