ผู้ตรวจฯ วีระกิตติ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG Model - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้ตรวจฯ วีระกิตติ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG Model


นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG Model โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 


สำหรับกิจกรรมสัมมนาดังกล่าว เป็นการสรุปผลการดําเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG Model ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SMEs บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อพัฒนาสถานประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด และประสบผลสําเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบการอื่น ๆ นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและต่อยอด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น