นายกฯ ชื่นชมกิจกรรม EXIM Bank สร้างโลกสะอาดด้วยพลังงานที่ยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายกฯ ชื่นชมกิจกรรม EXIM Bank สร้างโลกสะอาดด้วยพลังงานที่ยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต


นายกฯ ชื่นชมกิจกรรม EXIM Bank สร้างโลกสะอาดด้วยพลังงานที่ยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยระยะยาว สนับสนุนภาคธุรกิจไทยพัฒนาและใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และผู้บริหารบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (AMITA) ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย สร้างโลกสะอาดด้วยพลังงานที่ยั่งยืน” ของ EXIM Bank ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) รวมทั้งสนับสนุนการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ตามเป้าหมายของประชาคมโลก โดยมีนายดิสทัตย์ โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการด้วย

นายกรัฐมนตรีชื่นชมกิจกรรม “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย สร้างโลกสะอาดด้วยพลังงานที่ยั่งยืน” ที่ได้ดำเนินภารกิจ “ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง” ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเพื่อปรับเปลี่ยนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโอกาสทางธุรกิจ และได้เน้นย้ำถึงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ มองเรื่องการมีส่วนช่วยในการใช้พลังงานสะอาดเป็นเรื่องไม่ไกลตัว รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทย หันมาพัฒนาและใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ใช้พลังงานจากแหล่งที่สามารถผลิตหรือก่อกำเนิดพลังงานได้เองและหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก เป็นพลังงานสะอาด ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนโครงการลงทุนด้านพลังงานสะอาดของ EXIM Bank ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต และช่วยยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาว ทั้งด้านต้นทุนการผลิต การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต การตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการปรับตัวไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมทั้งการเร่งขยายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจ BCG ที่สอดรับการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และโลกยุค Next Normal โดยในปี 2565 EXIM Bank มีโครงการระดมทุนผ่าน Green Bond เพื่อสนับสนุนธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่ง EXIM BANK อยู่ระหว่างจัดตั้งกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) รวมทั้งกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับ Green Bond ที่จะออกในช่วงเดือนกันยายน 2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น