รฟม. ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ในโอกาสชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณข่าวสารของราชการโดดเด่น 3 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.2562 - 2564 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

รฟม. ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ในโอกาสชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณข่าวสารของราชการโดดเด่น 3 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.2562 - 2564


นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะเยี่ยมชมดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 3 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.2562 - 2564ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น การบริหารจัดการศูนย์ แนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาศูนย์ ตามเกณฑ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป


สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้บริการประชาชนตามหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ราชการสะดวก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ http://www.oic.go.th/infocenter6/603/ หรือช่องทางออนไลน์ที่ Line@mrtacontactcenter และ Call Center 0 2716 4044 ในวันและเวลาราชการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น