พม. ร่วม มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ภาคีเครือข่าย เปิดการประกวด อ่าน เขียนอักษรเบรลล์ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

พม. ร่วม มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ภาคีเครือข่าย เปิดการประกวด อ่าน เขียนอักษรเบรลล์ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวยอารี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 


โดยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นาย เอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ผ่านระบบออนไลน์จากสนามการประกวดอีก 4 ภูมิภาค โดยแบ่งเป็นการแข่งขันระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา และคนตาบอดทั่วไป สอบแข่งขันประเภทเขียน อ่าน และพิมพ์อักษรเบรลล์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นศูนย์กลางการแข่งขัน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) เสมอมา 


โดยเฉพาะโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้อักษรเบรลล์ของคนตาบอด และคนที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอด ให้ใช้อักษรเบรลล์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนตาบอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้แทน พก. พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภูมิภาค คณะครูอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
อีกทั้งในวันที่ 26 มี.ค. 65 จะมีการประกาศผลการแข่งขันทั้งในส่วนกลางและ 4 ภาค ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งจะมีพิธีปิดงาน โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น