รมว.สุชาติ เยี่ยมชม Seha vitual Hospital และ National Health Command Center กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย ของผู้ประกันตน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

รมว.สุชาติ เยี่ยมชม Seha vitual Hospital และ National Health Command Center กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย ของผู้ประกันตน


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการเพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานและเยี่ยมชมระบบการให้บริการสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบีย กับนายฟาหัด บิน อับเดอราห์มาน อัล จาลาเจล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย ณ Seha vitual Hospital และ National Health Command Center กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 


นายสุชาติ กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกยินดีและขอขอบคุณท่าน รมว.สาธารณสุขซาอุดีอาระเบียอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และพาคณะเยี่ยมชมศูนย์ดังกล่าว รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาดูแลและให้บริการผู้ป่วย ช่วยให้สามารถลดความแออัดในโรงพยาบาล เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ทันสมัย ตลอดจนทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันจะส่งผลดีประสิทธิภาพและมีคุณภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงแรงงานเองมีโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมที่ให้บริการดูแลสุขภาพของผู้ประกันตน โดยระบบดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างดียิ่ง


นายฟาหัด บิน อับเดอราห์มาน อัล จาลาเจล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า ตนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะของทางการไทยที่ได้เดินทางมาเยือนซาอุดอาระเบีย รวมทั้งได้มาเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขดังกล่าว ซึ่งจะเกิดความร่วมมือด้านแรงงานและสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ และขณะนี้ซาอุดีอาระเบียเองได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมหารือความพร้อมมือกับสาธารณสุขของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระชับความร่วมมือดังกล่าวให้แน่นแฟ้นต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น