ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุสภา อำเภอทองผาภูมิ เน้นย้ำนโยบายสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุสภา อำเภอทองผาภูมิ เน้นย้ำนโยบายสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนนายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายเจนวิทย์ จงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมมานุสรณ์ และนางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุสภา อำเภอทองผาภูมิ เพื่อพบปะพูดคุยกับคณะครูให้กำลังใจการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา เน้นย้ำนโยบายความปลอดภัยในโรงเรียน ทั้งความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งการเชิญชวนครูเข้ารับวัคซีนให้ครบถ้วนทุกเข็ม การมอบนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น และการพาน้องกลับห้องเรียน รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสู่การแก้ไขอย่างทันท่วงที และตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในปีการศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว : น.ส.วรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น