พม.MOU เซ็นทรัลฯใช้กีฬาเป็นยาวิเศษ ฝึกเด็กในสถานรองรับ ก้าวสู่นักกีฬาอาชีพ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

พม.MOU เซ็นทรัลฯใช้กีฬาเป็นยาวิเศษ ฝึกเด็กในสถานรองรับ ก้าวสู่นักกีฬาอาชีพ


เมื่อวันที่  29 มี.ค. 65 เวลา 15.00 น.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : โครงการเพชรน้ำหนึ่ง ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เด็กในสถานรองรับของกระทรวง พม. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้รับการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางด้านกีฬาอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการคัดตัวเลือกนักกีฬาในทุกระดับตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงระดับชาติ  และยังเป็นการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าสู่ศูนย์ฝึกกีฬา ดย. เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุน โครงการเพชรน้ำหนึ่ง มูลค่า 1,040,000 บาท และได้รับเกียรติจากนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย อาทิ คุณอรอุมา สิทธิรักษ์ คุณมลิกา กันทอง และคุณวรรณา บัวแก้ว ได้มาร่วมเล่นวอลเลย์บอลกับนักกีฬาในสถานรองรับเด็กอีกด้วย
นายจุติ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความตั้งใจในการสนับสนับโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ซึ่งปีนี้นับเป็นที่ 5 สำหรับการช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสให้มีโอกาสที่ดีขึ้น เราแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยการใช้กีฬา ดนตรี ศิลปะ ในการเข้าถึงและพัฒนาเยาวชน เรามีโค้ช นักกีฬาที่เข้ามาร่วมกับเรา เพราะกีฬาเป็นยาวิเศษ สร้างคนให้เป็นคน ฉะนั้น การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการให้โอกาสที่จะสร้างคนให้เป็นคนและเป็นอนาคตของประเทศ เด็กที่เล่นกีฬาหรือดนตรีจะมีความฉลาดในหลายมิติ ทั้งอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กทุกคนจะสามารถนำไปปฎิบัติและปรับเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองได้ ใครก็ตามที่เกิดมาด้วยพรสวรรค์นั้น ต้องประกอบด้วยพรแสวงด้วย จึงจะประสบความสำเร็จ และพรสวรรค์เมื่อบวกกับพรแสวงในระยะยาว พรแสวงจะชนะพรสวรรค์เสมอ นักกีฬาแพ้ได้ แต่ต้องไม่ท้อ ต้องหาวิธีปรับปรุงตนเอง เอาชนะด้วยสันติวิธี ด้วยสติปัญญา และความเพียรรมว.พม.ระบุด้วยว่า สำหรับ MOU ครั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน การคัดเลือก และการดูแลเด็กในสถานรองรับทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาร่วมโครงการฝึกอบรมทางด้านทักษะกีฬาทั้งเด็กชายและเด็กหญิง รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้สถานรองรับเด็กดำเนินการในเรื่องการจ้างบุคลากรผู้ฝึกสอนพิเศษ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้ดูแลทีม เพื่อจัดรูปแบบและกระบวนการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล และวอลเลย์บอล เรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา  เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาในสถานรองรับเด็ก และเรื่องการผลักดัน สนับสนุนให้เด็กในสถานรองรับได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันด้านการกีฬาและได้เข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาในสโมสรชั้นนำของประเทศไทย และสามารถก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการขยายผลไปยังกีฬาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพเด็กให้ครอบคลุมทุกสถานรองรับต่อไป 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น