ศบค.แจ้งพบป่วยใหม่ 27,024 ราย ATK บวกเพิ่ม 26,768 คน เสียชีวิต 82 ราย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ศบค.แจ้งพบป่วยใหม่ 27,024 ราย ATK บวกเพิ่ม 26,768 คน เสียชีวิต 82 ราย


ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เมื่อวันที่ 24 มี.ค.65 เพิ่ม 27,024 ราย เสียชีวิตอีก 82 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,553 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,721 ราย ATK บวกเพิ่ม 26,768 ราย ดันยอดรวม 53,792 ราย


โดยศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 27,024 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากในประเทศ 26,978 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 46 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,227,545 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

วันเดียวกันนี้ หายป่วยกลับบ้าน 23,721 ราย หายป่วยสะสม 1,017,558 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 240,349 ราย เสียชีวิต 82 ราย


ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,553 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 20 ราย อัตราครองเตียง อยู่ที่ร้อยละ 26.4 มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 583 ราย
ทางด้านกรมควบคุมโรครายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่มอีก 26,768 ราย ถ้ารวมกับยอดผู้ติดเชื้อใหม่ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมจะอยู่ที่ 53,792 ราย โดยร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 26.6สรุป


ยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 20,420 ราย : เสียชีวิต 43 ราย
วันที่ 2 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,197 ราย : เสียชีวิต 45 ราย
วันที่ 3 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,618 ราย : เสียชีวิต 49 ราย
วันที่ 4 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,834 ราย : เสียชีวิต 54 ราย
วันที่ 5 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,818 ราย : เสียชีวิต 52 ราย
วันที่ 6 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,881 ราย : เสียชีวิต 59 ราย
วันที่ 7 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,162 ราย : เสียชีวิต 65 ราย
วันที่ 8 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 18,943 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 9 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,073 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 10 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,984 ราย : เสียชีวิต 74 ราย
วันที่ 11 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,792 ราย : เสียชีวิต 63 ราย
วันที่ 12 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,592 ราย : เสียชีวิต 68 ราย
วันที่ 13 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,584 ราย : เสียชีวิต 66 ราย
วันที่ 14 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,130 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 15 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 19,742 ราย : เสียชีวิต 70 ราย
วันที่ 16 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,945 ราย : เสียชีวิต 70ราย
วันที่ 17 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,456 ราย : เสียชีวิต 77 ราย
วันที่ 18 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 27,071 ราย : เสียชีวิต 80 ราย
วันที่ 19 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,804 ราย : เสียชีวิต 87 ราย
วันที่ 20 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,996 ราย : เสียชีวิต 84 ราย
วันที่ 21 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,441 ราย : เสียชีวิต 88 ราย
วันที่ 22 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,382 ราย : เสียชีวิต 83 ราย
วันที่ 23 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,164 ราย : เสียชีวิต 80 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น